21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Test suchej kropli krwi, test bibułkowy, badanie przesiewowe noworodków, skrining noworodków
Wskazania do badania  ->
Badanie przesiewowe wykonywane są rutynowo u każdego noworodka.
Przeciwwskazania do badania  ->
Brak istotnych przeciwwskazań.
Cel badania  ->
Badanie wykonuje się w celu wczesnego wykrycia zaburzeń metabolizmu (choroby tarczycy i przemiany aminokwasów), co daje możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia i zapobiega poważnym następstwom choroby. W przypadku stwierdzenia niedoczynności tarczycy (test TSH) podaje się odpowiedni lek, a przy stwierdzeniu fenyloketonurii – wprowadza dietę eliminacyjną, która hamuje rozwój choroby.
Przygotowanie  ->
Badanie nie wymaga przygotowania.
Opis badania  ->
Piętka noworodka (jej boczna powierzchnia) lub paluszek rączki zostaje nakłuty jałowym nożykiem lub igłą, a pojawiające się krople krwi są pobierane na specjalną bibułkę, w oznaczone kółkami miejsca. Następnie bibułka jest pozostawiana w temperaturze pokojowej do całkowitego wyschnięcia, pakowana do koperty i wysyłana do wyznaczonego laboratorium, w którym przeprowadza się badanie. Każdy noworodek otrzymuje po urodzeniu taką bibułkę z własnym numerem kodowym i zostaje zarejestrowany w laboratorium dokonującym pomiarów. Test zwykle wykonuje się w oddziale noworodkowym, po ukończeniu przez dziecko trzeciej doby życia. Niekiedy istnieją wskazania do powtórzenia testu, gdyż jego wynik może nie być miarodajny (podawanie antybiotyków u noworodka, ciężki stan kliniczny, wcześniactwo). Rodzice otrzymują wtedy dodatkową bibułkę z instrukcją pobrania i wysłania testu, a zabieg wykonuje położna rejonowa lub lekarz pediatra. Jeżeli wynik nie jest prawidłowy, laboratorium zawiadamia rodziców i opiekującego się dzieckiem pediatrę. Zalecane jest wówczas powtórzenie testów i natychmiastowe włączenie leczenia.
Podpis  ->
Opracowała
dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

Nota prawna


Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.