19 maja 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
 
 
Nazwa
  
  
Arteriografia nerkowa
  
Biopsja kości
  
Biopsja narządów u dzieci
  
Biopsja nerki
  
Biopsja nerki przeszczepionej
  
Biopsja trzustki
  
Biopsja wątroby
  
Bronchoskopia u dzieci
  
Całkowite żywienie pozajelitowe u dzieci
  
Cewnikowanie pęcherza u dzieci
  
Cewnikowanie serca
  
Dializa otrzewnowa
  
Elektrostymulacja
  
Fototerapia u dzieci
  
Hemodializa
  
Intubacja dotchawicza u dzieci
  
Kaniulacja tętnicza u dzieci
  
Kaniulacja żyły centralnej u dzieci
  
Monitorowanie stanu pacjenta (dzieci)
  
Nakłucie pęcherza moczowego u dzieci
  
Nawadnianie dożylne u dzieci
  
nCPAP u dzieci
  
Odbarczenie odmy opłucnowej u dzieci
  
Operacja przepukliny pachwinowej
  
Operacja żylaków kończyny dolnej
  
Pobranie krwi do badań u dzieci
  
Pobranie wycinka mięśniowego u dzieci
  
Pobranie wycinka z jelita
  
Punkcja lędźwiowa u dzieci
  
Punkcja szpiku u dzieci
  
Płukanie żołądka u dzieci
  
Resekcja jelita grubego
  
Resekcja żołądka
  
Sedacja u dzieci
  
Szczepienia ochronne u dzieci
  
Toaleta dróg oddechowych u dzieci
  
Transfuzja uzupełniająca u dzieci
  
Transfuzja wymienna u dzieci
  
Usunięcie pęcherzyka żółciowego
  
Usunięcie wyrostka robaczkowego
  
Wentylacja mechaniczna u dzieci
  
Założenie cewnika do dializy otrzewnowej
  
Założenie czasowego dostępu do hemodializy
  
Założenie sondy żołądkowej u dzieci
  
Założenie stałego dostępu do hemodializy

Nota prawna


Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.