21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Kateryzacja jam serca
Wskazania do zabiegu  ->
 • Diagnostyka i ocena zaawansowania wad zastawek serca oraz kwalifikacja do zabiegu operacyjnego
 • Diagnostyka i ocena zaawansowania wad wrodzonych serca
 • Ocena ujścia aorty i jej początkowego przebiegu w przypadku podejrzenia tętniaka aorty
 • W przypadku kardiomiopatii: ocena stopnia zaawansowania choroby; ocena warunków anatomicznych przed planową operacją kardiochirurgiczną lub przeszczepem serca
 • Cewnikowanie serca kilkoma cewnikami wykonuje się również w czasie badania elektrofizjologicznego mającego na celu wykrycie obszaru w mięśniu serca odpowiedzialnego za wywoływanie trudnych do leczenia lub zagrażających życiu pacjenta zaburzeń rytmu serca
 • Przeciwwskazania do zabiegu  ->
  Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania tego badania jest brak zgody pacjenta.
  Przeciwwskazaniami względnymi są sytuacje poddające się modyfikacji lub możliwe do zignorowania w przypadku spodziewanych większych korzyści z badania. Wśród nich należy wymienić:
 • Ciężką niewydolność krążenia uniemożliwiającą dłuższe przebywanie pacjenta w pozycji leżącej potrzebnej do wykonania badania
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze tj. ciśnienie skurczowe przekraczające 200 mmHg
 • Alergię na środek kontrastowy podawany w czasie cewnikowania serca
 • Niskie stężenie potasu we krwi
 • Zatrucie digoksyną
 • Gorączkę
 • Niewydolność nerek
 • Nadczynność tarczycy
 • Stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych
 • Nawracające groźne dla życia zaburzenia rytmu serca
 • Cel zabiegu  ->
  Cewnikowania serca ma na celu ocenę wielu parametrów, których znajomość jest niezbędna do podjęcia odpowiednich decyzji leczniczych. W zależności od wskazań podczas cewnikowania serca:
 • ocenia się ciśnienie panujące w jamach serca, ciśnienie przed i za zastawkami
 • uwidacznia się stopień niedomykalności zastawek, zmiany anatomiczne w sercu, kurczliwość mięśnia serca
 • znajduje się obszary powstawania zaburzeń rytmu serca
 • Przygotowanie  ->
  Sześć godzin przed badaniem należy zaprzestać spożywania pokarmów stałych. Należy wygolić miejsce, w którym nakłute będą naczynia w celu wprowadzenia cewnika. Zwykle stosuje się nakłucie tętnicy/żyły udowej i wówczas należy ogolić włosy i oczyścić skórę w okolicy pachwin, rzadziej stosuje się nakłucie tętnicy/żyły promieniowej w okolicy nadgarstka. Przed badaniem podaje się zwykle łagodne leki uspokajające i jednorazowo antybiotyk doustnie lub dożylnie w celu przeciwdziałania wystąpieniu ewentualnych zakażeń.
  Opis zabiegu  ->
  Pacjenta umieszcza się w pozycji leżącej pod lampą rentgenowską i rozpoczyna się badanie od nakłucia tętnic/żył (zwykle udowych) w celu wprowadzenia przez nie cewnika/cewników. Następnie pod kontrolą obrazu rentgenowskiego przemieszcza się cewnik aż do umieszczenia go w odpowiedniej jamie serca. W zależności od rodzaju przeprowadzanego badania wykonuje się pomiary ciśnień w jamach serca, podaje się substancję kontrastową, która umożliwia dokładne obejrzenie struktur anatomicznych serca i ocenę kurczliwości lub wykonuje się badanie elektrofizjologiczne. W czasie badania pacjent przebywa stale w pozycji leżącej, zmieniać może się jedynie ustawienie względem niego lampy rentgenowskiej. Po zakończeniu badania usuwa się cewniki, zakłada się opatrunek uciskowy w miejscu nakłucia naczyń krwionośnych.
  Przebieg  ->
  Po zabiegu cewnikowania serca pacjent co najmniej przez 12 godzin powinien leżeć z opatrunkiem uciskowym w miejscu nakłucia tętnicy udowej. W przypadku nakłucia tętnicy promieniowej lub żył nie ma takiego wymogu. Wskazane jest picie większych ilości płynów w celu wypłukania z organizmu roztworu kontrastowego zastosowanego w czasie badania.
  Możliwe powikłania  ->
 • Powikłania w miejscu nakłucia tętnicy lub żyły, takie jak: krwiak, tętniak rzekomy, zakrzepica
 • Nagły zgon (u pacjentów z bardzo zaawansowanymi chorobami układu krążenia lub w ciężkim stanie ogólnym w czasie badania)
 • Zawał mięśnia serca
 • Niedokrwienny udar mózgu
 • Przebicie ściany serca
 • Reakcje omdleniowe
 • Reakcje alergiczne na podawany w czasie badania roztwór kontrastowy, w tym wstrząs anafilaktyczny.
 • Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.