21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do zabiegu  ->
Wyrostek robaczkowy usuwa się w przypadku ostrego zapalenia. Zabieg ten wykonywany jest prawie zawsze w trybie ostrodyżurowym, ponieważ nieleczone ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu. Możliwe opóźnienie zabiegu związane z przygotowaniem chorego nie powinno przekraczać kilku, a w szczególnych sytuacjach klikunastu godzin.
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
Appendektomia wykonywana jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta i w związku z tym brak jest bezwzględnych przeciwwskazań do tego zabiegu. Należy jednak podkreślić, że w przypadku chorych obciążonych ciężkimi schorzeniami ogólnoustrojowymi (choroby serca i układu krążenia, niewydolność oddechowa, niewyrównana cukrzyca) taki zabieg wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań.
Cel zabiegu  ->
Zabieg operacyjny polega na otwarciu jamy brzusznej, odnalezieniu i usunięciu wyrostka robaczkowego po uprzednim zabezpieczeniu (podwiązaniu) zaopatrujących go naczyń krwionośnych. W przypadku obecności w jamie brzusznej wysięku zapalnego lub ropy należy ją dokładnie wypłukać, a w jamie otrzewnej pozostawić specjalną rurkę z tworzywa sztucznego, tak zwany dren, który umożliwi wypływ na zewnątrz pozostałej części nieprawidłowej wydzieliny.
Przygotowanie  ->
Ponieważ appendektomia jest zabiegiem wykonywanym w trybie ostrodyżurowym, nie ma możliwości pełnego przygotowania pacjenta do operacji. Zwykle możliwe jest jedynie wyrównanie ewentualnych poważnych zaburzeń wodno-elektrolitowych, poziomu cukru, niedokrwistości. Przed zabiegiem obowiązuje sześciogodzinna głodówka i nieprzyjmowanie żadnych napojów a bezpośrednio przed operacją kąpiel pacjenta i delikatne usunięcie ewentualnego nadmiaru owłosienia z podbrzusza po prawej stronie.
Opis zabiegu  ->
 • Zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym, rzadziej w znieczuleniu przewodowym (podanie środka znieczulającego do kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co zapewnia zniesienie czucia w dolnej części ciała). W wyjątkowych przypadkach appendektomię wykonać można nawet w znieczuleniu miejscowym nasiękowym (podanie środka znieczulającego bezpośrednio w operowaną okolicę), jednak wobec coraz lepszych metod opieki anestezjologicznej jest to sytuacja coraz rzadziej spotykana
 • Jamę brzuszną otwiera się przy pomocy cięcia zlokalizowanego na prawo i nieco poniżej pępka o długości od kilku do kilkunastu centymetrów o przebiegu podłużnym, poprzecznym lub skośnym. O długości i kierunku przebiegu cięcia decyduje wiek, waga ciała i stan ogólny chorego, położenie wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej, a także umiejętności i preferencje chirurga (nie należy narzucać chirurgowi rodzaju cięcia, lecz zgodzić się na tę metodę, którą zna on najlepiej)
 • Czas trwania zabiegu jest także bardzo zróżnicowany – od kilkunastu minut do półtorej godziny lub nawet dłużej. Zależy on od wagi ciała pacjenta, położenia i wielkości wyrostka robaczkowego, a także od doświadczenia operującego chirurga
 • O pozostawieniu drenu w jamie brzusznej decyduje operujący chirurg, jest on zwykle niezbędny w przypadku obecności miejscowego lub rozlanego zapalenia otrzewnej, szczególnie jeśli doszło do pęknięcia wyrostka robaczkowego
 • Po zabiegu pacjent wraca zwykle bezpośrednio na salę chorych, choć w przypadkach szczególnie ciężkich niezbędny może być nawet kilkudniowy pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej
 • Przebieg  ->
 • W zależności od rodzaju znieczulenia konieczne jest kilku lub kilkunastogodzinne leżenie w łóżku, a następnie stopniowy powrót do pełnej aktywności fizycznej
 • W przypadkach niepowikłanych powrót do pełnego żywienia możliwy jest już w 1-2 dobie pooperacyjnej
 • Decyzję o usunięciu drenu z jamy otrzewnej podejmuje prowadzący leczenie chirurg
 • Powrót do domu możliwy jest zwykle w czwartej lub piątej dobie pooperacyjnej, choć w przypadku powikłań, na przykład zapalenia otrzewnej lub zakażenia rany pooperacyjnej, chorzy mogą wymagać dłuższej hospitalizacji
 • Usunięcie szwów możliwe jest w 8-10 dobie pooperacyjnej
 • Powrót do pełnej aktywności fizycznej i zawodowej następuje zwykle w ciągu 3-4 tygodni po zabiegu operacyjnym
 • Po wykonanej appendektomii nie ma ograniczeń co do diety oraz aktywności zawodowej
 • Możliwe powikłania  ->
 • Zapalenie otrzewnej
 • Krwawienie do jamy otrzewnej po zabiegu operacyjnym, wymagające ponownego zabiegu celem opanowania krwawienia
 • Krwiak w ranie pooperacyjnej
 • Zakażenie rany pooperacyjnej
 • Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Robert Olewiński

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.