21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Założenie cewnika do CAPD
Wskazania do zabiegu  ->
Przewlekła niewydolność nerek (kreatynina >8 mg%).
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
 • Przebycie licznych operacji brzusznych
 • Zrosty po przebytej operacji brzusznej
 • Znaczna otyłość
 • Przepuklina pępkowa, pachwinowa lub inna, jeśli nie można jej zoperować
 • Brak współpracy ze strony pacjenta
 • Cel zabiegu  ->
  Założenie cewnika jest konieczne do prowadzenia dializy otrzewnowej.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi i parametrów krzepnięcia (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, stężenie fibrynogenu, liczba płytek).
  Należy wygolić skórę brzucha poniżej pępka, aż po wzgórek łonowy.
  Opis zabiegu  ->
  Preferowanym miejscem do chirurgicznego założenia cewnika jest obszar poniżej pępka. Zabieg jest wykonywany najczęściej na sali operacyjnej w asyście anestezjologa. Preferowane jest znieczulenie ogólne, lecz u części starszych i schorowanych pacjentów możliwe jest jedynie znieczulenie zewnątrzoponowe (środek znieczulający jest podawany przez cewnik do kanału kręgosłupa) lub ewentualnie miejscowe.
  Chory leży płasko na plecach na stole operacyjnym. Po zdezynfekowaniu skóry wykonywane jest niewielkie nacięcie ściany brzucha, a następnie wprowadzany jest cewnik do jamy brzusznej (otrzewnowej). Zabieg kończy się założeniem kilku szwów zamykających ranę. Białe zgrubienia na cewniku (mankiety) zabezpieczają cewnik przed wysunięciem się, z czasem zrastają się z tkankami na stałe mocując cewnik (może być usunięty tylko chirurgicznie). Po założeniu wykonywane jest zdjęcie radiologiczne w celu kontroli prawidłowej lokalizacji końcówki cewnika.
  Cewnika nie można używać do dializ zazwyczaj przez 7 do 10 dni po założeniu. W tym czasie są wykonywane jedynie codzienne płukania niewielką ilością płynu.
  Pamiętać należy o utrzymywaniu czystości w miejscu przymocowania cewnika do skóry, codziennej zmianie opatrunku, dezynfekcji zapisanym przez lekarza środkiem odkażającym.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie do jamy otrzewnej (ustępuje zazwyczaj samoistnie)
 • Krwawienie z rany operacyjnej (może wymagać założenia dodatkowych szwów i/lub ucisku)
 • Wyciek płynu dializacyjnego wokół cewnika (wymaga zaprzestania dializ na około 2 tygodnie – jeśli nieskuteczne – reoperacja)
 • Przepuklina pachwinowa (leczenie operacyjne)
 • Obrzęk worka mosznowego (może być przejściowe, zwykle nie wymaga operacji)
 • Zakażenie cewnika z zapaleniem otrzewnej (następstwo złej higieny miejsca wyłonienia cewnika)
 • Zakażenie kanału cewnika (następstwo złej higieny końcówki cewnika)
 • Zaburzenia wypływu płynu przez cewnik (następstwo oklejenia cewnika w jamie otrzewnej – może wymagać zabiegu operacyjnego)
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.