24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do zabiegu  ->
 • Zespół nerczycowy
 • Niewytłumaczalne upośledzenie czynności wydalniczej nerek przy prawidłowej wielkości nerek
 • Choroby z grupy kolagenoz (np. toczeń systemowy) przebiegające z zajęciem nerek
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek przebiegające z umiarkowanym białkomoczem i/lub krwinkomoczem
 • Przedłużająca się ostra niewydolność nerek
 • Wskazania do biopsji nerki przeszczepionej - patrz: Biopsja nerki przeszczepionej
 • Przeciwwskazania do zabiegu  ->
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, których nie można wyrównać
 • Małe nerki
 • Brak drugiej nerki
 • Wodonercze lub roponercze
 • Nerki torbielowate
 • Niewyrównane nadciśnienie tętnicze (powyżej 200/110 mmHg)
 • Znaczna niedokrwistość (stężenie hemoglobiny <8 g%)
 • Znaczna otyłość
 • Brak współpracy ze strony pacjenta
 • Cel zabiegu  ->
  Celem badania jest pobranie tkanki nerkowej do oceny mikroskopowej zmian chorobowych (szczególnie w kłębuszkach nerkowych). Pozwala na ustalenie typu zmian, co może mieć istotny wpływ na dalsze postępowanie lecznicze oraz ma duże znaczenie prognostyczne.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Zalecane jest wcześniejsze (przynajmniej 6 tygodni przed dniem planowanego badania) zaszczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi, ocena morfologii oraz parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, stężenie fibrynogenu, liczba płytek).
  Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia, konieczne może być przetoczenie osocza mrożonego, koncentratu czynników krzepnięcia lub koncentratu płytek. Zazwyczaj wykonywane jest badanie ultrasonograficzne nerek i urografia w celu lokalizacji obu nerek i oceny ich czynności.
  Opis zabiegu  ->
  Chory pozostaje na czczo. Zabieg jest wykonywany w ułożeniu na brzuchu. Miejsce nakłucia nerki jest ustalane w oparciu urografię, najczęściej pod kontrolą ultrasonograficzną. Skóra musi być zdezynfekowana alkoholowym roztworem jodyny, a następnie spirytusem. Po wykonaniu miejscowego znieczulenia skóry lekarz prosi o zatrzymanie oddechu (na wdechu) i wprowadza igłę biopsyjną na odpowiednią głębokość (igła biopsyjna ma średnicę około 1 mm, a jej zakończenie pozwala na pobranie wycinka w kształcie walca). Następnie prosi o głębokie oddychanie (w celu kontroli, czy igła znajduje się w nerce) i o ponowne zatrzymanie oddechu na jego szczycie (wdechu). W tym momencie wykonuje biopsję (czyli pobiera mały fragment tkanki nerki) i usuwa igłę. Pobrany wycinek jest oceniany i w przypadku wątpliwości, czy jest to tkanka nerki, biopsja jest powtarzana. Nigdy nie wykonuje się więcej niż 3 nakłuć podczas jednego zabiegu. Pobrany wycinek po utrwaleniu ocenia w czasie badania mikroskopowego lekarz-histopatolog. Proces utrwalania, barwienia i oceny zajmuje zwykle do 2 tygodni.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie do dróg moczowych – częstość do 10% (najczęściej ustępuje samoistnie – o ile tylko chory leży w łóżku; sporadycznie może wymagać przetoczenia krwi)
 • Zatkanie dróg moczowych przez skrzep – częstość 0,5% (może wymagać interwencji urologicznej – cewnikowanie, sondowanie moczowodu)
 • Duży krwiak w okolicy bioptowanej nerki – częstość około 0,5% (wymaga leczenia operacyjnego, czasami z koniecznością usunięcia nerki – częstość 0,15%)
 • Przetoka tętniczo-żylna w nerce – częstość do 1% (najczęściej przetoka zamyka się samoistnie)
 • Odma opłucnowa – częstość 0,1%
 • Zgon – bardzo rzadko, z częstością poniżej 0,05% (mniej niż 1 na 2000 zabiegów)
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.