21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
CPAP nosowy, dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe
Wskazania do zabiegu  ->
Niewydolność oddechowa u noworodka, szczególnie u wcześniaka.
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
 • Niedrożność nosa
 • Ciężka niewydolność oddechowa wymagająca intubacji i zastosowania oddechu sztucznego
 • Cel zabiegu  ->
  Metoda ta ułatwia oddychanie poprzez utrzymanie podwyższonego ciśnienia w drogach oddechowych w trakcie wydechu dziecka, co zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych i ułatwia kolejny wdech.
  Przygotowanie  ->
  Stwierdzenie niewydolności oddechowej spełniającej kryteria włączenia nCPAP pozwala na natychmiastowe zastosowanie tej metody. Przygotowanie polega na dobrym umocowaniu kaniul donosowych, co wymaga najczęściej włożenia na główkę dziecka czapeczki, do której przymocowuje się zestaw nCPAP.
  Opis zabiegu  ->
  Do noska dziecka włożone zostają dwie krótkie rureczki wykonane z miękkiego plastiku, przez które przepływa mieszanina powietrza z tlenem lub samo powietrze. Rureczki, przypięte do czapeczki dziecka, połączone zostają z układem lekkich rur dochodzących do respiratora. Takie rozwiązanie umożliwia dziecku swobodne ruchy głową, a jednocześnie zapewnia stałe wspomaganie oddychania. Respirator zapewnia przepływ gazów pod odpowiednim ciśnieniem, co ułatwia oddychanie i chroni przed zapadaniem się pęcherzyków płucnych w trakcie wydechu. Dziecko oddycha samodzielnie, a układ nCPAP tylko ułatwia mu tę czynność.
  Możliwe powikłania  ->
 • Wzdęcie brzuszka i związane z tym zaburzenia trawienia
 • Uszkodzenie przegrody nosa (w skrajnych przypadkach martwica) w wyniku ucisku kaniul donosowych – zwykle zdarza się to u noworodków urodzonych przedwcześnie, które z uwagi na poważne i długotrwałe zaburzenia oddychania wymagają prowadzenia wspomagania oddechowego w postaci nCPAP przez kilka tygodni, a zabieg ten traktowany jest jako postępowanie z wyboru
 • Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.