14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Krwotok nadoponowy, krwawienie zewnątrzoponowe
Opis  ->
Jest to krwawienie do przestrzeni pomiędzy czaszką a oponą twardą – najbardziej zewnętrzną z 3 błon pokrywających mózg. Szybko prowadzi do powstania krwiaka (skupiska skrzepłej krwi), który powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki i wystąpienie objawów choroby. Powikłaniem może być zapalenie opon mózgowych.
Objawy  ->
Objawy krwawienia występują w ciągu 24 do 96 godzin po urazie głowy. Są to:
 • Ból głowy, stale narastający
 • Senność lub utrata przytomności
 • Nudności i wymioty
 • Zmiany wielkości źrenic
 • Niemożność poruszania kończynami (niedowłady lub porażenia)


 • Kontaktu z lekarzem wymaga:
  Praktycznie każdy, nawet banalny, uraz głowy może być przyczyną krwotoku nadtwardówkowego, a prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia jest proporcjonalne do siły urazu.

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Wystąpienie u pacjenta po urazie głowy któregoś z wymienionych objawów.
  Przyczyny  ->
  Przyczyną choroby jest uraz głowy, który powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych wewnątrz czaszki.

  Czynniki sprzyjające zachorowaniu
 • Stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • Wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi, jak np. hemofilia lub anemia aplastyczna
 • Narażenie na częste urazy głowy (niebezpieczne sporty)
 • Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków zmniejszających sprawność kierowcy
 • Zapobieganie  ->
 • Należy chronić głowę przed możliwością urazu, stosując pasy bezpieczeństwa w samochodzie i ochraniacze głowy w sportach kontaktowych oraz kaski podczas jazdy na motocyklu lub rowerze
 • Nie należy prowadzić pojazdów po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków upośledzających zdolności psychomotoryczne
 • Każdy uraz głowy powinien być skonsultowany przez lekarza
 • Przebieg  ->
  Krwiak szybko rozpoznany i niezwłocznie operowany zazwyczaj kończy się wyleczeniem.
  Powikłania  ->
 • Śmierć w wyniku nadmiernego ucisku mózgu (przy braku lub opóźnieniu odpowiedniego leczenia)
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Niedowłady i porażenia lub inne zaburzenia neurologiczne
 • Badania  ->
  Konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego głowy i tomografii komputerowej głowy.
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest zatrzymanie krwawienia z uszkodzonego naczynia i usunięcie krwiaka, co prowadzi do obniżenia nadmiernego ciśnienia wewnątrz czaszki i zmniejszenia ucisku na mózg.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
 • Leczenie choroby jest wyłącznie operacyjne
 • Nie wolno bagatelizować nawet błahego urazu głowy – zawsze należy skorzystać z konsultacji lekarskiej


 • Leczenie farmakologiczne
  Jest to leczenie wspomagające. Stosowane leki to między innymi środki zmniejszające obrzęk mózgu i antybiotyki.
  Leczenie operacyjne  ->
  Krwotok nadtwardówkowy jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Tylko szybka operacja może uchronić pacjenta przed śmiercią lub nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu. Operacja polega na otwarciu czaszki (trepanacji), usunięciu skrzepłej krwi i zatrzymaniu krwawienia z uszkodzonego naczynia krwionośnego.
  Podpis  ->
  Opracował:
  lek. med. Robert Frąc

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.