15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Jest to zespół objawów będących wynikiem chirurgicznego usunięcia żołądka lub jego części.
Objawy  ->
Typowe objawy tak zwanego „wczesnego” zespołu poresekcyjnego, pojawiające się około 30 minut po jedzeniu, to uczucie pełności w górnej części brzucha, pocenie się, nagła bladość albo przeciwnie, zaczerwienienie skóry, kołatanie serca, a nawet omdlenie. Niekiedy występują poposiłkowe wymioty i biegunka. „Późny” zespół poresekcyjny objawia się podobnie, dodatkowo może wystąpić niepokój i drżenie rąk, ale dolegliwości zaczynają się 2-3 godziny po posiłku.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
Występowanie wymienionych powyżej objawów.

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
Brak poprawy po zastosowaniu zaleceń dietetycznych.
Przyczyny  ->
Szybsze niż w normalnych warunkach opróżnianie się żołądka, a właściwie kikuta żołądka, powoduje obciążenie dalszych odcinków przewodu pokarmowego stężoną treścią pokarmową, co prowadzi do silnego wyrzutu hormonów jelitowych do krwi. Dolegliwości są wynikiem odpowiedzi organizmu na obecność tych hormonów. „Późny” zespół poresekcyjny jest spowodowany obniżeniem stężenia cukru we krwi wskutek nadmiernego odruchowego wyrzutu insuliny do krwi.
Zapobieganie  ->
Nie istnieją specjalne metody zapobiegania, ale dolegliwości można złagodzić za pomocą odpowiedniej diety.
Przebieg  ->
Zespół poresekcyjny występuje u większości operowanych pacjentów przez kilka miesięcy po zabiegu, ale z czasem następuje adaptacja przewodu pokarmowego do nowych warunków anatomicznych i objawy ustępują same. U kilku procent pacjentów po operacji żołądka dolegliwości te utrzymują się znacznie dłużej .
Powikłania  ->
Ubytek masy ciała spowodowany zaburzeniami wchłaniania oraz niechęcią do jedzenia.
Badania  ->
Objawy są na tyle charakterystyczne, że nie jest konieczne wykonywanie badań dodatkowych w celu ustalenia rozpoznania.
Cel leczenia  ->
Celem leczenia jest złagodzenie dolegliwości w przejściowym okresie adaptacji przewodu pokarmowego do nowych warunków.
Leczenie  ->
Zalecenia ogólne
Dieta powinna się składać z niewielkich objętościowo, częstych posiłków z niską zawartością cukru (a więc bez słodyczy, miodu i soków owocowych) i dużą ilością błonnika, co spowolni opróżnianie się żołądka. Jeśli to możliwe, po jedzeniu należy położyć się na kilkanaście minut. Niekiedy pomaga picie płynów przed jedzeniem i między posiłkami, nie powinno się natomiast popijać w trakcie jedzenia.

Leczenie farmakologiczne
 • Leki antycholinergiczne, hamujące czynność motoryczną (ruchową) przewodu pokarmowego
 • Suplementacja witamin i związków mineralnych
 • Leczenie operacyjne  ->
  Leczenie chirurgiczne stosuje się wyjątkowo, jako ostateczny sposób postępowania. Korekcja chirurgiczna polega na wydłużeniu drogi pokarmu z kikuta żołądka do dwunastnicy poprzez wszycie wstawki wykonanej z jelita cienkiego.
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.