21 lutego 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej, próba wysiłkowa na cykloergometrze (rodzaj rowerka ćwiczeniowego)
Wskazania do badania  ->
 • Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn z nietypowymi objawami
 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet
 • Ocena wydolności fizycznej, określenie rokowania u chorych po zawale mięśnia serca oraz ustalenie wskazań do dalszego leczenia (inwazyjnego lub zachowawczego farmakoterapią)
 • Ocena stanu chorych po operacji wszczepienia pomostów naczyniowych (operacji założenia by-pasów) lub po zabiegu poszerzania naczyń wieńcowych (balonikowania)
 • Ocena chorych z nawracającymi zaburzeniami rytmu mającymi związek z wysiłkiem fizycznym
 • Ocena skuteczności leczenia farmakologicznego choroby niedokrwiennej serca
 • Przeciwwskazania do badania  ->
 • Świeży zawał mięśnia serca
 • Niestabilna dusznica bolesna
 • Ciężka niewydolność lewokomorowa
 • Groźne zaburzenia rytmu serca
 • Ostre zapalenie mięśnia serca, wsierdzia lub osierdzia
 • Ciężkie wady zastawkowe
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • Zatorowość płucna i obwodowa
 • Niemożność wykonania wysiłku (choroby układu ruchu, kalectwo, zaawansowany wiek)
 • Brak współpracy pacjenta
 • Ciężki stan ogólny pacjenta z powodu innych schorzeń
 • Cel badania  ->
  Celem badania jest ocena występowania niedokrwienia lub zaburzeń rytmu serca wywołanych wysiłkiem fizycznym
  Przygotowanie  ->
  Na odtłuszczoną skórę klatki piersiowej przylepiane są elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG przez cały czas trwania próby. Pacjent siada na rowerku ćwiczeniowym lub staje na bieżni ruchomej. Zakładany jest również mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego.
  Opis badania  ->
  Pacjent rozpoczyna próbę idąc po bieżni ruchomej lub pedałując na rowerku. Stopniowo wzrasta obciążenie wysiłkiem, poprzez przyspieszenie przesuwu bieżni ruchomej i kąta jej nachylenia lub poprzez zwiększenie oporu na łożyskach rowerka. W tym czasie trwa nieprzerwanie zapis EKG i okresowo ciśnienia tętniczego, a lekarz ocenia zachodzące zmiany.
  Próba trwa do momentu osiągnięcia przez pacjenta częstości akcji serca ustalonej przez lekarza, wystąpienia bólu, groźnych zaburzeń rytmu lub zmęczenia pacjenta.
  Możliwe powikłania  ->
 • Zawał mięśnia serca
 • Groźne zaburzenia rytmu serca
 • Zatrzymanie krążenia
  W celu zabezpieczenia pacjenta przed konsekwencjami powyższych powikłań, przed każdą próbą wysiłkową pacjent powinien mieć założone wkłucie dożylne umożliwiające szybkie podanie leków!
 • Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.