21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Żółtaczka o nieznanej przyczynie
 • Marskość wątroby o nieznanej przyczynie
 • Marskość wątroby o znanej przyczynie w celu ustalenia ewentualnego współistnienia innych chorób
 • „Zmiany ogniskowe” w wątrobie, to znaczy obszary tkanki o nieprawidłowej strukturze wykryte w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej lub w tomografii komputerowej
 • Przeciwwskazania do badania  ->
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi (stężenie płytek krwi mniejsze niż 100 x 109/l lub wskaźnik protrombinowy mniejszy niż 60%)
 • Bardzo nasilona żółtaczka
 • Torbiele wątroby i naczyniakowatość wątroby
 • Ostre ropne zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • Inne stany ropne w okolicy wątroby (zapalenie otrzewnej, obecność prawostronnego ropnia podprzeponowego lub prawostronnego zapalenia opłucnej)
 • Ciąża
 • Brak współpracy pacjenta
 • Cel badania  ->
  Pobranie komórek lub wycinka tkanki do badania mikroskopowego umożliwia ustalenie przyczyny choroby wątroby, jej aktywności oraz zaplanowanie postępowania leczniczego. W przypadku zmiany pojedynczej lub mnogich zmian ogniskowych, stwierdzonych w USG lub tomografii komputerowej, które mogą być przerzutami do wątroby nowotworów innych narządów, biopsja umożliwia określenie rodzaju nowotworu i również decyduje o dalszym postępowaniu z chorym.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi oraz parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, liczba płytek). Jeśli pomimo występowania zaburzeń krzepnięcia, które często stwierdza się w chorobach wątroby, biopsja jest konieczna, chorego przygotowuje się do zabiegu przetaczając koncentrat płytkowy lub osocze krwi, w zależności od rodzaju stwierdzanego niedoboru.
  Opis badania  ->
  Biopsję wątroby wykonuje się najczęściej opisaną tu metodą biopsji ślepej (zwykle sposobem i igłą Maneghiniego). Rzadziej zabieg ten ma miejsce w trakcie laparoskopii, pod kontrolą wzroku, czyli podczas „wziernikowania” jamy brzusznej przy pomocy specjalnej kamery, co wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego i wykonania 2-3 nacięć na skórze w celu wprowadzenia narzędzi. Jeszcze inna metoda to biopsja cienkoigłowa pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Dwa pierwsze sposoby pozwalają na pobranie większego fragmentu tkanki, a tym samych bardziej precyzyjną ocenę zmian w wątrobie. Trzecia metoda wykorzystywana jest zwykle do oceny zmian ogniskowych w wątrobie.
  Chory pozostaje na czczo, w czasie zabiegu leży na lewym boku z lewą ręką ułożoną za głową. Skórę dezynfekuje się jodyną i spirytusem. Lekarz ultrasonograficznie bada wątrobę i wybiera miejsce do nakłucia, a następnie wykonuje podskórny zastrzyk w celu znieczulenia skóry nad wybranym miejscem. Następnie specjalnym jednorazowym ostrzem nacina skórę na długości 3-4 mm. Tuż przed planowanym nakłuciem lekarz prosi o zatrzymanie oddechu (na wydechu), a następnie przez wykonane nacięcie skóry nakłuwa wątrobę igłą o średnicy około 1,8 mm. Materiał do badania uzyskuje zasysając powietrze tłokiem strzykawki dołączonej do igły. Po zabiegu chory powinien leżeć na prawym boku na wałku z koca przez 2 godziny, a następnie w dowolnej pozycji do końca dnia. Przez pierwszych kilka godzin co godzinę sprawdza się ciśnienie krwi i tętno, a jeśli chory czuje się dobrze, może zjeść kolację. Pobrany wycinek po utrwaleniu ocenia pod mikroskopem lekarz histopatolog. Proces utrwalania, barwienia i oceny zajmuje zwykle do 2 tygodni, a w przypadku biopsji cienkoigłowej – 3 dni.
  Możliwe powikłania  ->
  Często występuje krótkotrwały ból w miejscu wkłucia. Wymienione poniżej powikłania występują łącznie w 1% przypadków:
 • Krwawienie pod torebkę wątroby, które rozpoznaje się ultrasonograficznie, najczęściej ustępuje samoistnie, jeśli chory stosuje się do podanych zaleceń (leżenie na prawym boku, worek z lodem na brzuch)
 • Masywny (tętniczy) krwotok z wątroby
 • Przypadkowe nakłucia innych narządów
 • Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.