21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Podejrzenie guza trzustki (obszar tkanki o nieprawidłowej strukturze wykryty w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej lub w tomografii komputerowej)
 • Różnicowanie pomiędzy przewlekłym zapaleniem trzustki a guzem trzustki u chorego z niejasnym obrazem trzustki w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej lub w tomografii komputerowej
 • Przeciwwskazania do badania  ->
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi (stężenie płytek krwi mniejsze niż 100 x 109/l lub wskaźnik protrombinowy mniejszy niż 60%). Jeśli pomimo tych zaburzeń biopsja jest konieczna, chorego przygotowuje się do zabiegu przetaczając koncentrat płytkowy lub osocze krwi, w zależności od rodzaju stwierdzanego niedoboru
 • Stany ropne w okolicy trzustki (zapalenie otrzewnej)
 • Ciąża
 • Brak współpracy pacjenta
 • Cel badania  ->
  Biopsję trzustki wykonuje się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyglądzie tego narządu w USG lub tomografii komputerowej. Zmiany w postaci torbieli oraz guzów występują najczęściej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki oraz w nowotworach trzustki. Biopsję wykonuje się w celu oceny charakteru i budowy guza oraz ustalenia stopnia złośliwości. Nakłucie pod kontrolą USG pozwala również opróżnić torbiele zapalne oraz ropnie trzustki, czyli nieprawidłowe zbiorniki płynu zapalnego lub ropy powstałe najczęściej w przebiegu zapalenia trzustki.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi oraz parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, liczba płytek).
  Opis badania  ->
  Biopsja trzustki to biopsja cienkoigłowa wykonywana pod kontrolą badania ultrasonograficznego.
  Chory pozostaje na czczo, w czasie zabiegu leży na wznak. Skórę dezynfekuje się jodyną i spirytusem. Lekarz ultrasonograficznie bada trzustkę i wybiera miejsce do nakłucia. Tuż przed samym zabiegiem prosi o zatrzymanie oddechu (na wydechu), a następnie igłą sprzężoną z głowicą aparatu USG nakłuwa wybrane miejsce. Stosuje się cienką igłę o średnicy 0,6-0,8 mm. Materiał do badania uzyskuje się zasysając powietrze tłokiem strzykawki dołączonej do igły. Po zabiegu chory przez godzinę powinien pozostać pod opieką personelu medycznego, a potem może wrócić do domu i zjeść posiłek. Pobrane komórki po utrwaleniu ocenia pod mikroskopem lekarz histopatolog. Proces utrwalania, barwienia i oceny zajmuje zwykle w przypadku biopsji cienkoigłowej 3 dni.
  Możliwe powikłania  ->
  Nudności i wymioty mogą wystąpić w czasie trwania zabiegu lub bezpośrednio po nim. Ustępują szybko bez interwencji medycznej i są wynikiem podrażnienia nerwu zaopatrującego narządy jamy brzusznej podczas biopsji.
  Pacjenci mogą odczuwać przejściowy ból w czasie zabiegu.
  Inne możliwe powikłania, występujące łącznie w 0,05% przypadków, to ostre zapalenie trzustki i krwawienie.
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.