21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Przedłużająca się biegunka (powyżej 3 tygodni) o nieznanej przyczynie
 • Obecność krwi w stolcu
 • Pojawienie się zaparcia lub naprzemienna biegunka i zaparcie u osoby z uprzednio prawidłowym rytmem wypróżnień
 • Stolce „ołówkowate”
 • Uczucie niepełnego wypróżniania
 • Mimowolne oddawanie stolca
 • Ból w trakcie wypróżniania
 • Nieprawidłowości w obrębie dalszego odcinka jelita grubego (esicy lub odbytnicy) stwierdzone w kontrastowym badaniu radiologicznym jelita grubego (wlewie doodbytniczym)
 • Ocena aktywności choroby u osoby z nawrotem rozpoznanego wcześniej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 • Przeciwwskazania do badania  ->
 • Ostre stany zapalne jelita grubego (ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie uchyłka)
 • Toksyczne rozszerzenie okrężnicy
 • Objawy zapalenia otrzewnej
 • Niestabilna choroba wieńcowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążenia
 • Ciąża (II i III trymestr)
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi (przy biopsji i polipektomii)
 • Cel badania  ->
  Celem badania jest obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej poszczególne odcinki końcowej części jelita grubego (ostatnie 60-80 cm, czyli odbytnicę, esicę oraz część zstępnicy), ocena kształtu i czynności ruchowej tego narządu. Sigmoidoskopia pozwala stwierdzić obecność owrzodzeń, zmian polipowatych, guzów i deformacji w badanej części jelita, uwidacznia zmiany naczyniowe oraz miejsce czynnego czy niedawno przebytego krwawienia. Pobranie wycinków z nieprawidłowych okolic, które bada się następnie pod mikroskopem, pozwala rozpoznać rodzaj choroby, co ma istotny wpływ na dalsze postępowanie. W przypadku czynnego krwawienia sigmoidoskopia z jednoczesnym użyciem lasera lub innych narzędzi umożliwia zatamowanie krwotoku.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na badanie.
  W przeddzień badania od obiadu pacjent pozostaje na diecie bezresztkowej, czyli może spożywać tylko pokarmy płynne. Wieczorem, a następnie rano w dniu badania sam lub z pomocą pielęgniarki wykonuje wlewkę doodbytniczą (tak zwana enema) przy użyciu specjalnego roztworu, który powoduje wypróżnienie, a tym samym oczyszczenie jelita. U pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżonym stężeniem krwinek białych bezpośrednio przed badaniem podaje się antybiotyk dożylnie.
  Opis badania  ->
  Rano pacjent pozostaje na czczo. W czasie badania leży na lewym boku. Miejscowo przy wprowadzaniu wziernika stosuje się żel zawierający środek znieczulający. Lekarz przez odbyt wprowadza do dalszych odcinków jelita grubego zakończony obiektywem wziernik o średnicy około 13 mm, obserwując błonę śluzową tego narządu przez wizjer znajdujący się na drugim końcu aparatu lub na ekranie monitora. Operując specjalnymi pokrętłami lekarz zmienia położenie końcówki aparatu tak, żeby obejrzeć całą badaną okolicę. Jeśli zachodzi potrzeba, przez specjalny kanał wprowadza cewnik zakończony kleszczykami, które służą do pobierania wycinków błony śluzowej. Tą samą drogą wprowadza się narzędzia służące do tamowania krwawienia. W czasie badania pacjent czuje najczęściej tylko rozpieranie w jamie brzusznej związane z obecnością powietrza, które lekarz wdmuchuje przez aparat, aby rozciągnąć jelito i dokładniej je obejrzeć. Nadmiar gazu wydostaje się przez odbyt. Niekiedy pacjent odczuwa ból, związany z naprężeniem ściany jelita. Ból należy zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie, który zmienia wtedy położenie aparatu lub podaje dodatkową dawkę leku znieczulającego. Pobieranie wycinków nie jest bolesne. Pobrane wycinki po utrwaleniu ocenia lekarz – histopatolog. Proces utrwalania, barwienia i oceny tkanki zajmuje około 2 tygodni.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie z miejsca po pobraniu wycinka. Większość takich krwawień szybko ustępuje samoistnie. Większe należą do rzadkości i czasami wymagają powtórzenia endoskopii i koagulacji elektrycznej, a tylko wyjątkowo konieczne jest leczenie operacyjne.
 • Przedziurawienie jelita grubego (rzadziej niż raz na tysiąc badań) – wymaga pilnego leczenia operacyjnego.
  Częstość występowania powikłań zależy od doświadczenia lekarza i rangi ośrodka, w którym odbywa się badanie.
 • Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.