21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
PEFR
Wskazania do badania  ->
 • Monitorowanie astmy oskrzelowej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych
 • Ocena skuteczności stosowanego leczenia
 • Przeciwwskazania do badania  ->
  Ciężka duszność uniemożliwiająca jakikolwiek wysiłek, w tym również wykonanie pomiaru.
  Cel badania  ->
  Celem badania jest wczesne wykrycie zaostrzenia choroby (intensywniejsze leczenie może zapobiec wystąpieniu napadu astmatycznego) oraz ocena skuteczności leczenia.
  Przygotowanie  ->
  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie powinno być wykonywane bezpośrednio po znacznym wysiłku fizycznym, gdyż może to wpływać na wynik pomiaru.
  Opis badania  ->
  Pacjent wykonuje jak najgłębszy wdech, przykłada do ust aparat do pomiaru PEFR, a następnie wykonuje wydech poprzez ustnik aparatu. Wynik pomiaru tzw. szczytowego przepływu wydechowego zależy od stopnia obkurczenia dróg oddechowych. Badanie wykonuje się dwa razy dziennie: rano i po południu – porównując wyniki pomiarów ze sobą oraz ze skalą. Wartości powyżej 80% tzw. średniej wartości należnej, przy różnicy pomiędzy pomiarem porannym a popołudniowym nie przekraczającym 20%, oznaczają stan stabilny. Zmniejszenie wartości PEFR i/lub większa różnica pomiędzy pomiarami wskazują na pogorszenie drożności dróg oddechowych i zaostrzenie choroby u dziecka.
  Wartości pomiarów należy zapisywać w notatniku, który koniecznie należy przynieść na wizytę u lekarza.
  Możliwe powikłania  ->
  Nie obserwuje się powikłań.
  Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.