21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
Podejrzenie istnienia stanu zapalnego lub nieprawidłowego ukrwienia narządów.
Cel badania  ->
Celem badania jest określenie temperatury głębokiej badanego obszaru ciała i porównanie jej ze skalą wzorcową.
Przygotowanie  ->
Dziecka nie może nadmiernie ochładzać ani też przegrzewać w okresie bezpośrednio poprzedzającym badanie.
Opis badania  ->
Dziecko musi odsłonić tę część ciała, która ma być badana. Następnie jest ona obserwowana przy użyciu specjalnej kamery, z pewnej odległości od dziecka. Badanie jest całkowicie niebolesne. Na podstawie otrzymanego obrazu – w kilku barwach o różnym nasileniu – interpretuje się temperaturę danego regionu ciała i na tej podstawie ocenia czy występują jakieś nieprawidłowości.
Podpis  ->
Opracowała
dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

Nota prawna


Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.