04 marca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Ocena stanu ogólnego dziecka
 • Choroby układu krążenia (serca i/lub naczyń, nadciśnienie tętnicze)
 • Choroby nerek
 • Odwodnienie (intensywne wymioty, biegunka)
 • Zabiegi operacyjne
 • Narkoza
 • Stany zagrożenia życia
 • Przeciwwskazania do badania  ->
  Brak isotnych przeciwwskazań.
  Cel badania  ->
  Celem badania jest ocena stanu układu krążenia (czynność serca, stan naczyń krwionośnych).
  Przygotowanie  ->
  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, gdy ocenia się ciśnienie krwi tzw. metodą bezkrwawą (tradycyjnie, za pomocą mankietu). Pomiar tzw. krwawą metodą, czyli bezpośrednio w tętnicy, stosowany jest wyłącznie u pacjentów wymagających intensywnej terapii. Jeżeli pomiar ciśnienia wykonywany jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia nadciśnienia tętniczego, ważne jest aby był on przeprowadzany kilka razy w ciągu doby, najlepiej również w domu, tak aby wyeliminować wzrost ciśnienia wywołany zdenerwowaniem dziecka w trakcie pobytu w szpitalu lub poradni.
  Opis badania  ->
  Na ramię dziecka nakładany jest mankiet połączony z pompką i skalą na aparacie. Jego szerokość dostosowana jest do wielkości pacjenta. Następnie jest on wypełniany powietrzem (dziecko odczuwa lekki ucisk). W trakcie powolnego wypuszczania powietrza lekarz lub pielęgniarka obserwują skalę i wysłuchują za pomocą słuchawki tony serca na tętnicy w dole łokciowym. Wartość ciśnienia na skali, przy której pojawia się pierwszy ton oraz ta, przy której tony przestają być słyszalne, określają odpowiednio skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. W trakcie pomiaru ważne jest aby dziecko było spokojne, a jego ramię spoczywało swobodnie na stole. U niemowląt pomiaru dokonuje się w pozycji leżącej. W chorobach serca i naczyń lekarz czasami wykonuje pomiar ciśnienia na wszystkich kończynach, tzn. na obu ramionach i obu udach. Obecnie coraz częściej stosuje się elektroniczne mierniki ciśnienia, w których aparat po wypełnieniu mankietu i następowym powolnym wypuszczeniu powietrza sam dokonuje pomiaru, a wynik wyświetla na ekranie. Takie czujniki ciśnienia są stosowane w warunkach intensywnej terapii.
  Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.