19 kwietnia 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
krwinki białe, leukocyty, leukocytoza (uwaga! pojęciem tym określamy także wzrost ilości leukocytów)
Normy  ->
Kobiety
Jednostki tradycyjne 4,8-10,8 x 103/µl
Jednostki układu SI 4,8-10,8 x 109/l
Mężczyźni
Jednostki tradycyjne 4,8-10,8 x 103/µl
Jednostki układu SI 4,8-10,8 x 109/l
Odchylenia od normy  ->
Powyżej normy (leukocytoza)
 • W większości zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, pasożytniczych i w niektórych wirusowych
 • W stanach zapalnych
 • W nowotworach
 • W chorobie Cushinga i podczas leczenia kortykosterydami
 • W oparzeniach
 • W rozrostowych chorobach krwi
 • W mocznicy

  Poniżej normy (leukopenia)
 • W samoistnym uszkodzeniu szpiku kostnego lub w przebiegu chorób krwi, przerzutach nowotworowych, w wyniku działania leków, promieniowania jonizującego
 • W białaczce włochatokomórkowej
 • W szpiczaku mnogim
 • W chorobie Addisona-Biermera
 • W ciężkich zakażeniach bakteryjnych - bakteryjne zapalenie wsierdzia, posocznica, dur brzuszny
 • W zakażeniach wirusowych - wirusowe zapalenie wątroby, AIDS, grypa, odra, różyczka, ospa wietrzna
 • W zakażeniach pierwotniakowatych - malaria
 • W kolagenozach
 • W wyniszczeniu ogólnym
 • Podczas stosowania takich leków, jak: niesterydowe leki przeciwzapalne, sulfonamidy i niektóre antybiotyki, doustne leki przeciwcukrzycowe, tyreostatyki, leki przeciwpadaczkowe
 • Opis badania  ->
  Komórki krwi obwodowej odpowiedzialne za obronę ustroju przed mikroorganizmami. Wyróżnia się kilka rodzajów: granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne, zasadochłonne, limfocyty, monocyty.
  Uwagi  ->
  Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.