21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
eozynofile, eozynofilia, eos., eo
Normy  ->
Wartość względna
2-4% leukocytów (krwinek białych)
Wartość bezwzględna
Jednostki tradycyjne 0-0,45 x 103/µl
Jednostki układu SI 0-0,45 x 109/l
Odchylenia od normy  ->
Powyżej normy (inaczej eozynofilia)
 • W chorobach alergicznych - katar sienny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry
 • W zakażeniach pasożytniczych
 • W specyficznych chorobach płuc - eozynofilia płucna
 • W chorobach rozrostowych krwi
 • W okresie zdrowienia po zakażeniach
 • Podczas stosowania niektórych leków - PAS, streptomycyna, penicylina, nitrofurantoina, chloropromazyna

  Poniżej normy (inaczej eozynopenia)
 • W chorobie Cushinga i podczas leczenia kortykosterydami
 • W ostrych zakażeniach
 • W urazach, oparzeniach
 • Opis badania  ->
  Krwinki białe o kwasochłonnych ziarnistościach. Uczestniczą w odpowiedzi odpornościowej organizmu, głównie w chorobach alergicznych i zakażeniach pasożytami.
  Uwagi  ->
  Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.