21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Trombocyty, Plt, Thromb., trombocytoza
Normy  ->
Jednostki tradycyjne 150-400 x 103/µl
Jednostki układu SI 130-400 x 109/l
Odchylenia od normy  ->
Powyżej normy (trombocytoza)
 • W przewlekłych chorobach zapalnych - reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • W nowotworach - ziarnica złośliwa, chłoniak, rak
 • W chorobach mieloproliferacyjnych - nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa
 • W niedokrwistości z niedoboru żelaza
 • W krwotoku
 • Podczas leczenia kortykosterydami
 • Stan po usunięciu śledziony
 • W niedokrwistościach hemolitycznych

  Poniżej normy (trombocytopenia)
  Stan spowodowany zmniejszonym wytwarzaniem:
 • Uszkodzenie szpiku - wrodzone (zespół Fanconiego), nabyte (anemia aplastyczna, uszkodzenie polekowe, popromienne, zniszczenie szpiku przez nowotwory pierwotne (białaczki) i przerzutowe)
 • Niedobór witaminy B12
 • Niewydolność nerek

  Stan spowodowany przyspieszonym niszczeniem płytek:
 • Małopłytkowość samoistna ostra i przewlekła
 • Powiększenie śledziony
 • Immunotrombocytopenie polekowe
 • Rzucawka porodowa
 • AIDS
 • Hemofilia
 • Opis badania  ->
  Komórki krwi pozbawione jąder komórkowych biorące udział w procesie krzepnięcia.
  Uwagi  ->
  Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.