21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
N pozab.
Normy  ->
Jednostki układu SIponiżej 28,6 mmol/l
Odchylenia od normy  ->
Powyżej normy
W niewydolności nerek - jest ważnym wskaźnikiem tego schorzenia. Do wzrostu dochodzi także w gorączce, chorobach nowotworowych i rozległych oparzeniach.

Poniżej normy
W ciężkim uszkodzeniu wątroby i nerczycy
Opis badania  ->
W skład azotu pozabiałkowego wchodzi azot zawarty w moczniku, kreatyninie, kwasie moczowym, amoniaku i aminokwasach. Do gromadzenia innych związków azotowych, czyli hiperazotemii dochodzi przy niewydolności nerek. 30-40% azotu pozabiałkowego stanowi azot mocznika, a udział ten wzrasta nawet do 80% i więcej przy niewydolności nerek.
Uwagi  ->
Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Nota prawna


Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.