14 kwietnia 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
17-hydroksykortykosterydy całkowite (w moczu)
Normy  ->
Dobowe wydalanie 17-OHS z moczem
Kobiety
3-6 mg/24 godz.
8-17 µmol/24 godz.
Mężczyźni
3-9 mg/24 godz.
8-25 µmol/l
Odchylenia od normy  ->
Powyżej normy
 • Podczas stosowania takich leków, jak: kortykosterydy, meprobamat, neuroleptyki, leki przeciwpadaczkowe, spironolakton
 • W chorobie i zespole Cushinga
 • W nadczynności tarczycy

  Poniżej normy
 • W pierwotnej i wtórnej niedoczynności kory nadnerczy
 • W niedoczynności tarczycy
 • W chorobach wątroby
 • Opis badania  ->
  Produkty przemiany kortykosterydów wydalane z moczem. Ocena ich dobowego wydalania przydatna jest w diagnostyce nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy
  Uwagi  ->
  Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.