14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Jest to ostre schorzenie zapalne górnej części krtani, położonej powyżej fałdów głosowych. Wskutek infekcji następuje obrzęk błony śluzowej krtani. Czasami obrzęk jest tak silny, że dochodzi do niemal całkowitego zamknięcia dróg oddechowych, dlatego tak niezwykle ważne jest szybkie zgłoszenie się do lekarza i odpowiednie leczenie.
Objawy  ->
 • Silny ból przy połykaniu
 • Duszność
 • Szybko narastająca gorączka
 • Przymusowe przyjmowanie pozycji siedzącej
 • Pogarszanie się stanu ogólnego chorego

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga
  Stwierdzenie u swojego dziecka lub siebie objawów mogących sugerować rozwój ostrego zapalenia nagłośni.
 • Przyczyny  ->
  Najczęstszą przyczyną rozwoju choroby jest infekcja bakterią o nazwie Hemophilus influenzae. Często wcześniej ostry kęs pokarmu uszkadza błonę śluzową, co pozwala na znacznie łatwiejsze wniknięcie bakterii.
  Na ostre zapalenie nagłośni najczęściej chorują dzieci poniżej 10-go roku życia, ale zdarza się, że choroba występuje u osób dorosłych.
  Zapobieganie  ->
  Nie ma znanych sposobów zapobiegania rozwojowi ostrego zapalenia nagłośni.
  Przebieg  ->
  Intensywne leczenie sprawia, że stan chorego ulega w ciągu kilku dni znaczącej poprawie. Brak właściwej opieki i odpowiedniego leczenia powoduje, że może dojść do znacznego obrzęku krtani, czego następstwem jest upośledzenie drożności dróg oddechowych i związane z tym niebezpieczeństwo uduszenia.
  Powikłania  ->
  Ropień nagłośni z zapaleniem ochrzęstnej.
  Badania  ->
  Podstawowym badanie jest laryngoskopia pośrednia, podczas której przy pomocy odpowiedniego lusterka ocenia się stan krtani. Czasami wykonuje się zdjęcie Rtg boczne szyi w celu oceny nagłośni.
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest szybkie opanowanie choroby i zapobiegnięcie całkowitemu zamknięciu dróg oddechowych.
  Brak odpowiedniego leczenia, które w skrajnych sytuacjach obejmuje intubację lub tracheotomię (konikotomię), prowadzi do stanu zagrożenia życia.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Choremu należy zapewnić odpowiednie leczenie i opiekę. Leczenie, zwłaszcza jeśli choroba dotyczy dziecka odbywa się w warunkach szpitalnych. W ostrym okresie choroby należy leżeć w łóżku. Dieta powinna zawierać odpowiednią ilość kalorii i być dobrze zbilansowana. Posiłki należy spożywać często, w małych ilościach. Zaleca się spożywanie większych ilości płynów. Pomieszczenie, w którym przebywa chory, powinno mieć dużą wilgotność powietrza, a zalecana temperatura wynosi 20-22°C.

  Leczenie farmakologiczne
  Leczenie farmakologiczne polega na dożylnym podawaniu antybiotyków i sterydów. Podawanie sterydów ma na celu zmniejszenie obrzęku i poprawę drożności dróg oddechowych.
  Leczenie operacyjne  ->
  Aby zabezpieczyć drożność dróg oddechowych czasami konieczna jest intubacja, czyli wprowadzenie do dróg oddechowych specjalnej rurki wykonanej z tworzywa. Gdy intubacja jest niemożliwa wykonuje się tracheotomię (lub konikotomię), czyli nacięcie tchawicy. Zabieg ten jest niezbędny do zapewnienia choremu oddychania.
  Podpis  ->
  lek. med. Romana Rajba

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.