24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Zapalenie błędnika
Opis  ->
Z powodu skrytego przebiegu zapalenie ucha wewnętrznego jest chorobą dość niebezpieczną. Dlatego tak ważne jest jej szybkie rozpoznanie i intensywne leczenie. Choroba rozwija się najczęściej na skutek przejścia procesu zapalnego z ucha środkowego. Możliwy jest także rozwój choroby na skutek urazu. Proces zapalny i toksyny bakteryjne niszczą struktury ucha wewnętrznego, a także umożliwiają dalsze szerzenie się procesu do sąsiadujących struktur czaszki, co wiąże z niezwykle niebezpiecznymi dla zdrowia chorego powikłaniami.
Objawy  ->
 • Zawroty głowy
 • Nudności i wymioty
 • Zmęczenie i zły stan ogólny
 • Różnego stopnia pogorszenie słuchu, aż do całkowitej utraty słuchu włącznie
 • Szum w uszach o różnym nasileniu
 • Zaburzenia równowagi
 • Oczopląs
  Zwykle chory nie odczuwa bólu, nie ma także gorączki.

  Kontaktu z lekarzem wymaga
  Stwierdzenie objawów mogących sugerować rozwój zapalenia błędnika.

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga
 • Pojawienie się gorączki lub bólu
 • Nowe niespodziewane objawy
 • Pogorszenie się stanu chorego
 • Przyczyny  ->
  Choroba jest zazwyczaj powikłaniem ostrego zapalenie ucha środkowego lub ostrego zapalenia opon mózgowych. Inne przyczyny to:
 • Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
 • Uraz operacyjny
 • Złamanie kości skroniowej
 • Zapobieganie  ->
  Nie poznano pewnych sposobów zapobiegania rozwojowi choroby. Dlatego tak ważne jest staranne leczenie wszelkich stanów zapalnych w obrębie ucha środkowego.
  Przebieg  ->
  Wcześnie rozpoznana choroba i energiczne leczenie dają szansę na całkowite wyleczenie. Brak odpowiedniej opieki medycznej może spowodować, że niemożliwe stanie się uniknięcie przykrych dla zdrowia chorego następstw.
  Powikłania  ->
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Ropień móżdżku
 • Ropień zewnątrzoponowy lub podoponowy
 • Usznopochodne porażenie nerwu twarzowego
 • Zapalenie piramidy kości skroniowej
 • Ropień płata skroniowego
 • Zakrzepica zatoki esowatej
 • Ropień podokostnowy w przebiegu zapalenia wyrostka sutkowatego
 • Całkowita utrata słuchu
 • Trwałe uszkodzenie narządu równowagi
 • Badania  ->
  Oprócz rutynowego badania klinicznego pacjenta, w celu zdiagnozowania choroby wykonuje się otoskopię. Bada się również słuch chorego za pomocą prób stroikowych i audiometrii. Do pełnej diagnostyki niezbędne jest wykonanie zdjęcia Rtg kości skroniowej, a w przypadku wątpliwości tomografii komputerowej głowy.
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest jak najszybsze zahamowanie postępu choroby i tym samym zapobieżenie rozwojowi niebezpiecznych powikłań. Z tego właśnie powodu stosowane leczenie jest od samego początku bardzo intensywne.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Choremu należy zapewnić właściwą opiekę lekarską. Leczenie prowadzane jest w warunkach szpitalnych. Ze względu na jego stan aktywność powinna być ograniczona. Zalecana dieta powinna być różnorodna i lekkostrawna. Posiłki powinny być jedzone dość często i w małych porcjach.

  Leczenie farmakologiczne
  Leczenie zapalenia błędnika polega na stosowaniu antybiotyków. Antybiotyki podawane są dożylnie.
  Leczenie operacyjne  ->
  W leczeniu zapalenia ucha środkowego stosuje się drenaż ucha środkowego, mający na celu ułatwienie odpływu zainfekowanej wydzieliny, której szybsza ewakuacja ułatwia opanowanie procesu zapalnego. Aby usunąć ognisko infekcji, znajdujące się zwykle w obrębie wyrostka sutkowatego kości skroniowej, czasami konieczna okazuje się mastoidektomia. W przypadku ropnego zapalenia błędnika wykonuje się labirynthektomię, czyli usunięcie błędnika.
  Podpis  ->
  lek. med. Romana Rajba

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.