15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Moczówka podwzgórzowo-przysadkowa
Opis  ->
Jest to rzadko występująca choroba, spowodowana niedoborem wazopresyny, hormonu produkowanego w podwzgórzu, a wydzielanego przez tylną część przysadki mózgowej, który jest odpowiedzialny za prawidłowe zagęszczanie moczu w nerkach.
Objawy  ->
 • Trudne do zaspokojenia pragnienie
 • Oddawanie bardzo dużej ilości rozcieńczonego, bezbarwnego moczu (nawet do 15 litrów na dobę)
 • Zmęczenie wynikające z niedostatecznego wypoczynku nocnego (pragnienie oraz potrzeba oddania moczu budzą chorego kilkakrotnie w ciągu nocy)
 • Częste moczenie nocne (szczególnie u dzieci)
 • Suchość dłoni
 • Zaparcia
 • Zaburzenia świadomości spowodowane odwodnieniem u chorych, którzy nie są zdolni do zaspokojenia pragnienia (starsi, obłożnie chorzy lub pod wpływem leków)


 • Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Każdy chory z podejrzeniem moczówki, dotychczas nieleczony z tego powodu
 • Brak poprawy po leczeniu u chorego na moczówkę
 • Pojawienie się objawów ubocznych leczenia wazopresyną (zatrucie wodne, charakteryzujące się bólem głowy, sennością, nudnościami, wymiotami, drgawkami, śpiączką)
 • Przyczyny  ->
  Niedobór hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyny) może być skutkiem:
 • Urazu głowy i uszkodzenia podwzgórza i przysadki mózgowej
 • Guzy okolicy przysadki mózgowej i inne guzy wewnątrzczaszkowe, naciekające okolicę
 • Zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych
 • Krwawienia wewnątrzczaszkowego
 • Tętniaka wewnątrzczaszkowego
 • Choroby nerek, powodującej niewrażliwość kanalików nerkowych na wazopresynę
 • Zapobieganie  ->
  Nie są znane sposoby zapobiegania chorobie.
  Przebieg  ->
  Przebieg jest uzależniony od przyczyny, która wywołała chorobę. Jeżeli uszkodzenie okolicy przysadki i podwzgórza spowodowane jest przez guz wewnątrzczaszkowy lub tętniak, istnieje możliwość leczenia operacyjnego. Objawy moczówki prostej, wywołanej przez uraz głowy, mają szansę ustąpić samoistnie w ciągu roku. Infekcje mózgu i opon mózgowych powodują na ogół nieodwracalne uszkodzenie i choroba jest wówczas nieuleczalna.
  Powikłania  ->
  Zaburzenia gospodarki elektrolitowej, szczególnie obniżenie stężenia sodu i potasu w surowicy, co może wywołać uczucie zmęczenia, zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność krążenia.
  Badania  ->
  W celu określenia stopnia niedoboru wazopresyny wykonuje się test odwodnieniowy, w którym bada się zdolność do zagęszczania moczu oraz określa jego ilość w warunkach niedoboru płynów oraz szybkość utraty masy ciała wskutek odwodnienia. Test odwodnieniowy musi być wykonywany pod ścisłym nadzorem lekarskim.
  Cel leczenia  ->
 • Przywrócenie prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej, zapobieganie odwodnieniu
 • Zmniejszenie uciążliwych objawów: nadmiernego pragnienia i nasilonej diurezy
 • Identyfikacja przyczyny, która wywołała objawy moczówki i - o ile jest to możliwe - jej usunięcie
 • Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Zaleca się codzienne ważenie i zapisywanie ciężaru ciała.
  Chorzy nie muszą ograniczać aktywności fizycznej.
  Nie jest konieczne stosowanie diety, natomiast chorzy powinni wypijać dostateczną ilość płynów.
  Wskazane jest noszenie bransolety z informacją o rozpoznanej moczówce prostej oraz rodzaju i dawce przyjmowanych leków.

  Leczenie farmakologiczne
  Stosuje się syntetyczne preparaty wazopresyny w postaci kropli, proszku donosowego lub iniekcji.
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Agnieszka Madej-Pilarczyk
  Zakład Endokrynologii, Instytut CMDiK

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.