14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Łagodne zwężenie przełyku, powstałe najczęściej wskutek stanu zapalnego przełyku, powoduje utrudnienie przechodzenia pokarmów z jamy ustnej do żołądka.
Objawy  ->
U osób ze zwężeniem przełyku pojawiają się uporczywe, nasilające się kłopoty z połykaniem, które najpierw dotyczą dużych, twardych kęsów, a potem również pokarmów miękkich i płynów. Objawem ciężkiego zwężenia są wymioty po posiłkach. Mogą im towarzyszyć bóle przy przełykaniu i bóle po jedzeniu, nadmierne wydzielanie śliny oraz chudnięcie.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
Stwierdzenie objawów opisanych powyżej.

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Uporczywe wymioty, całkowita niemożność przyjmowania pokarmów i płynów
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Gorączka, kaszel i duszność
 • Przyczyny  ->
  Zwężenie przełyku powstaje w wyniku przewlekłego stanu zapalnego przełyku, zwykle spowodowanego zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku (tak zwaną chorobą refluksową przełyku) lub jest wynikiem rozległego uszkodzenia tego narządu (najczęściej wskutek przypadkowego lub umyślnego spożycia substancji żrących – kwasów i zasad). Prawidłowy nabłonek przełyku zastępuje twarda, bliznowata tkanka włóknista, która obkurczając się prowadzi do zwężenia przełyku i upośledzenia jego drożności.
  Zapobieganie  ->
  Wszystkie żrące substancje (wybielacze, „kret” do rur, silne detergenty) należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie powinno się lekceważyć zgagi, nawet jeśli dolegliwości szybko mijają po zażyciu mleczka zobojętniającego (dostępnego bez recepty). Leczenie choroby refluksowej przełyku powinno być prowadzone przez lekarza.
  Przebieg  ->
  Wdrożenie odpowiedniego leczenia prowadzi do poszerzenia światła przełyku i umożliwia normalne połykanie. Chociaż choroba ma łagodny charakter, zwężenie może nawracać po leczeniu. U wielu chorych konieczne jest powtarzanie zabiegów co kilka-kilkanaście tygodni.
  Powikłania  ->
 • Wyniszczenie organizmu wskutek niemożności normalnego odżywiania się
 • Przedziurawienie przełyku
 • Rak przełyku
 • Badania  ->
  W celu znalezienia przyczyny trudności w połykaniu najpierw wykonuje się zwykle badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego lub gastroskopię. To drugie badanie umożliwia pobranie wycinków z okolicy zwężenia do oceny pod mikroskopem w celu wykluczenia choroby nowotworowej.
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest poszerzenie przełyku do takich rozmiarów, które umożliwią normalne połykanie.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Leczenie polega na rozszerzaniu przełyku, które najczęściej trzeba cyklicznie powtarzać. Używa się do tego specjalnych rozszerzadeł o różnej średnicy, które od najmniejszego do największego wprowadza się kolejno przez jamę ustną do przełyku, mechanicznie go rozciągając. Po zabiegu przez kilka godzin nie wolno jeść ani pić, w tym czasie chory może odczuwać ból. Poprawa połykania następuje zaraz po zabiegu. Jeden cykl leczenia może składać się z dwóch lub trzech zabiegów.
  Dieta powinna być bogatobiałkowa. Jeśli występują problemy z połykaniem, podaje się zmiksowane posiłki w postaci papki. Nie wolno pić alkoholu, należy unikać ostrych i drażniących przypraw wzmagających produkcję kwasu solnego w żołądku.
  Nie ma ograniczeń odnośnie aktywności fizycznej.

  Leczenie farmakologiczne
  Przy nasilonym stanie zapalnym i owrzodzeniach przełyku stosuje się leki hamujące wydzielanie kwasu solnego.
  Leczenie operacyjne  ->
  Leczenie operacyjne podejmuje się rzadko, wyłącznie w przypadkach nieskuteczności rozszerzania miejscowego.
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.