21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Obecność ciała obcego w oku: opiłka metalu, kawałka drewna, kamienia, piasku, farby lub innych zanieczyszczeń. Zwykle dostanie się ciała obcego do oka (do worka spojówkowego)wywołuje łzawienie, co w połączeniu z ruchem „przecierania oczu” (zawsze do wewnątrz, tzn. w kierunku nosa) często pozwala na samoistne usunięcie ciała obcego.
Objawy  ->
 • Ciało obce w oku, chociaż może być drobne, zazwyczaj jest widoczne. Czasem może być ono niewidoczne na tle ciemnej tęczówki lub schowane pod powieką górną
 • Jego obecności towarzyszy silny ból, podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie oka oraz uczucie tarcia podczas mrugania


 • Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Każdy przypadek obecności ciała obcego w oku
 • Trwający nadal silny ból lub zaburzenia widzenia (spadek ostrości wzroku) utrzymujące się po usunięciu ciała obcego
 • Przyczyny  ->
  Do przedostania się ciała obcego do oka może dojść podczas zwykłych codziennych prac domowych lub w czasie rekreacji.

  Czynniki sprzyjające zachorowaniu
 • Wykonywanie różnych czynności podczas wiatru
 • Wykonywanie czynności, podczas których drobne fragmenty różnych materiałów unoszą się w powietrzu – szlifowanie, cięcie metalu lub drzewa
 • Zapobieganie  ->
  Należy unikać przebywania w zanieczyszczonym środowisku, osłaniać oczy, a w wymienionych wyżej okolicznościach używać okularów ochronnych.
  Przebieg  ->
  Większość ciał obcych, które nie „wypłynęły” samoistnie ze łzami, można usunąć w gabinecie lekarskim, ewentualnie w znieczuleniu miejscowym .
  Powikłania  ->
 • Zakażenie, szczególnie jeżeli ciało obce nie zostało usunięte w całości
 • Znaczne obniżenie ostrości wzroku, jeżeli wniknęło ono w głębiej położone tkanki oka
 • Badania  ->
  W celu wykrycia uszkodzeń powierzchni oka (rogówki) stosuje się badanie polegające na oglądaniu oka pod powiększeniem, w czasie badania podaje się czasem do oka żółty barwnik, który pozwala uwidocznić uszkodzenia.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
 • Należy bezzwłocznie udać się do okulisty. Nie wolno prowadzić samochodu
 • Nie powinno się trzeć oka
 • Do czasu badania zaleca się trzymać oko zamknięte
 • Ciało obce usuwa się w znieczuleniu miejscowym (krople) i jest to bezbolesne, ale wymaga współpracy pacjenta. Po usunięciu ciała obcego, do czasu zagojenia się ubytku nabłonka rogówki, zaleca się noszenie opatrunku, aby oko było zamknięte
 • Po ustąpieniu dolegliwości stopniowo można podjąć normalną aktywność
 • Brak jest szczególnych zaleceń dotyczących diety

  Leczenie farmakologiczne
 • Krople i maści z antybiotykami w celu zapobieżenia infekcji
 • Tabletki przeciwbólowe
 • Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Marta Lebecka-Stangret
  spec. II° chorób oczu

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.