14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Migotanie przedsionków oznacza bardzo szybką, nieskoordynowaną czynność przedsionków. Skurcz przedsionków jest nieefektywny i przypomina falowanie, co powoduje gorsze napełnianie komór i zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. Ważnym objawem jest niemiarowa czynność komór, tzn. czas pomiędzy poszczególnymi skurczami jest każdorazowo inny.
Wyróżnia się utrwalone migotanie przedsionków (trwające stale) oraz napadowe migotanie przedsionków (trwające - według różnych opracowań - od 3 do 7 dni). W napadowym migotaniu przedsionków w okresach bez migotania występuje z reguły prawidłowy rytm serca.
Objawy  ->
Czasem migotanie przedsionków przebiega bez uchwytnych objawów i dolegliwości. Niekiedy pacjent odczuwa jedynie niemiarową, szybką lub wolną akcję serca (tzw. arytmia serca).
W pozostałych przypadkach migotanie przedsionków może dawać takie objawy i dolegliwości, jak: osłabienie, zawroty głowy, mdłości, przejściowe utraty przytomności, dolegliwości o typie dusznicy bolesnej, duszność, objawy niewydolności krążenia.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
Napad migotania przedsionków, który wystąpił po raz pierwszy oraz częste, nawracające napady migotania przedsionków.

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
Napad migotania przedsionków lub utrwalone migotanie przedsionków, któremu towarzyszą takie objawy, jak dolegliwości bólowe o typie duszności bolesnej, nasilona duszność, omdlenia, zawroty głowy, objawy niewydolności krążenia.
Przyczyny  ->
Czynniki sprzyjające zachorowaniu
Migotanie przdsionków często stwierdza się u osób, u których występuje:
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nadczynność tarczycy
 • Gorączka reumatyczna
 • Niewydolność krążenia
 • Wady zastawkowe, szczególnie wady zastawki mitralnej
 • Zatorowość płucna
 • Nadmierne spożycie alkoholu
 • Starzenie się organizmu - migotanie przedsionków występuje u około 5-10% ludzi starszych

 • Czasem przyczyny nie udaje się znaleźć.
  Zapobieganie  ->
 • Zapobieganie rozwojowi miażdżycy, a przez to choroby niedokrwiennej serca
 • Odpowiednie leczenie nadczynności tarczycy, wad zastawkowych, niewydolności krążenia i innych chorób prowadzących do wystąpienia migotania przedsionków
 • Przebieg  ->
  Umiarowienie serca uzależnione jest w zasadzie od postępu w leczeniu choroby podstawowej. Dzięki regularnym kontrolom lekarskim i leczeniu chorób wywołujących migotanie przedsionków udaje się całkowicie wyeliminować kolejne napady arytmii lub ograniczyć ich wystąpienie. Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków część pacjentów umiarawia się samoistnie w ciągu 24 godzin.
  Powikłania  ->
 • Zatory w naczyniach tętniczych spowodowane odrywaniem się zakrzepów powstających w migoczących przedsionkach
 • Niewydolność krążenia
 • Dławica piersiowa
 • Zawał mięśnia serca
 • Obrzęk płuc
 • Inne groźne zaburzenia rytmu serca
 • Badania  ->
  Badaniem umożliwiającym rozpoznanie migotania przedsionków jest przede wszystkim EKG. Inne badania pozwalające znaleźć przyczynę wystąpienia migotania przedsionków to: echokardiografia, zdjęcie RTG klatki piersiowej, badanie poziomu elektrolitów we krwi (szczególnie stężenia potasu), badanie poziomu hormonów tarczycy (T3 i T4).
  Cel leczenia  ->
  W przypadku napadowego migotania przedsionków celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca, a w przypadku utrwalonego migotania przedsionków odpowiednia regulacja rytmu serca - zwykle akcja serca jest zbyt szybka.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Leczenie napadu migotania przedsionków powinno być przeprowadzone w warunkach szpitalnych. Czasem udaje się umiarowić czynność serca już w Izbie Przyjęć.
  Zakres aktywności fizycznej zależy od tolerancji przez pacjenta niemiarowego rytmu serca i może się wahać od całkowicie nieograniczonej do przymusu przebywania w łóżku w przypadku nasilonych objawów niewydolności krążenia.
  Dieta powinna zawierać małą ilość soli kuchennej i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.
  jest uzupełnianie ilości potasu we krwi, np. przez spożycie owoców cytrusowych.

  Leczenie farmakologiczne
  W leczeniu napadowego migotania przedsionków stosuje się leki umiarawiające i leki podtrzymujące prawidłowy rytm serca. W przypadku niepowodzenia w umiarawianiu rytmu serca przy pomocy farmakoterapii lub w sytuacjach, gdy migotanie przedsionków doprowadza do stanu zagrożenia życia, wykonuje się zabieg kardiowersji elektrycznej.
  W przypadku utrwalonego migotania przedsionków stosuje się leki utrzymujące rytm serca w granicach 90-100/min. Dodatkowo stosuje się preparaty uzupełniające poziom potasu we krwi.
  Leczenie operacyjne  ->
  W wybranych przypadkach możliwe jest zniszczenie miejsca (lub miejsc) w mięśniu przedsionka, które zapoczątkowują napad migotania przedsionków. Procedura ta nazywa się ablacją elektryczną.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.