15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Jest to przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita, które prowadzi do jej przekrwienia, obrzęku oraz owrzodzeń i skłonności do krwawień. Zmiany chorobowe zawsze obejmują końcowy odcinek jelita grubego – odbytnicę, ale mogą rozprzestrzeniać się na całe jelito grube.
Objawy  ->
Choroba rozpoczyna się powoli zwiększeniem ilości wypróżnień, a uwagę chorego zwraca zwykle dopiero domieszka krwi w stolcu. Znacznie rzadziej początek choroby jest ostry, z wysoką gorączką, gwałtowną biegunką, szybko postępującym odwodnieniem. Liczba stolców jest zmienna, może wynosić od 3 do 15 i więcej na dobę i zależy od nasilenia choroby oraz długości zajętego odcinka jelita. Wypróżnienie poprzedza naglące, bolesne parcie na stolec. Inne objawy to ogólne osłabienie, gorączka, utrata apetytu i chudnięcie.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Wypróżnienia z domieszką krwi
 • Biegunka utrzymująca się ponad 2 tygodnie
 • Każde nasilenie się objawów u pacjenta z rozpoznaną już chorobą (zwiększenie liczby wypróżnień, gorączka, chudnięcie)
 • Nowe dolegliwości u pacjenta z rozpoznaną już chorobą


 • Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Osłabienie i odwodnienie u pacjenta z zaostrzeniem choroby
 • Utrzymujące się silne bóle brzucha ze wzdęciem i zaparciem
 • Przyczyny  ->
  Przyczyna choroby nie jest znana. Najprawdopodobniej jest to choroba z autoagresji, w której komórki układu odpornościowego atakują własne tkanki. Pojawienie się oraz nawrót dolegliwości często poprzedza grypa, leczenie antybiotykami lub stres psychiczny. Do zachorowania dochodzi najczęściej między 15 a 40 rokiem życia. Występowanie jest rodzinne, ryzyko zachorowania u dzieci chorego jest kilkakrotnie większe niż u reszty populacji.
  Zapobieganie  ->
  Dotychczasowa wiedza nie pozwala przewidzieć wystąpienia choroby ani temu zapobiec.
  Przebieg  ->
  Choroba cechuje się występowaniem zaostrzeń i remisji, które trwają niekiedy wiele lat. Systematyczne leczenie, kontynuowane również przy braku objawów, częściowo zapobiega nawrotom choroby.
  Powikłania  ->
 • Toksyczne rozszerzenie okrężnicy
 • Przedziurawienie jelita
 • Rak jelita grubego

 • U niektórych pacjentów stan zapalny obejmuje również inne narządy (stawy, wątrobę, oczy, skórę), a jego nasilenie jest najczęściej powiązane z aktywnością procesu chorobowego w jelicie.
  Badania  ->
  W przypadku przewlekłej biegunki lekarz zleca zwykle badanie kału. Po wykluczeniu przyczyn infekcyjnych ogląda się jelito grube za pomocą endoskopu (w trakcie rektoskopii lub sigmoidoskopii) i pobiera wycinki do badania histopatologicznego, które przesądza o rozpoznaniu.
  Cel leczenia  ->
  Leczenie ma na celu hamowanie przewlekłego stanu zapalnego, łagodzenie objawów i zapobieganie występowaniu powikłań. Chory powinien przyjmować leki nawet po wygaśnięciu objawów choroby, ponieważ pomaga to w utrzymaniu remisji. Wieloletni stan zapalny jelita sprzyja występowaniu raka tego narządu, ryzyko rośnie po 10 latach trwania choroby.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Sposób leczenia oraz decyzja, czy można je prowadzić w domu, czy konieczny jest pobyt w szpitalu, zależy od aktywności i zasięgu choroby. W okresach ciężkich zaostrzeń, gdy nasilona biegunka powoduje odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe i inne niedobory, konieczne jest dożylne podawanie leków oraz płynów i substancji odżywczych. Po uzyskaniu poprawy leczenie może być prowadzone w domu.
  Dieta powinna być bogatobiałkowa. Podobnie jak u zdrowych, ilość i objętość wypróżnień zależy między innymi od zawartości błonnika w diecie. W sytuacji, kiedy dostęp do łazienki jest utrudniony, na przykład w podróży, można zatem ograniczyć spożycie pokarmów zwiększających objętość kału. Również w czasie zaostrzeń choroby należy zmniejszyć spożycie błonnika. U niektórych osób mleko nasila biegunkę i wówczas należy się go wystrzegać.
  W okresach remisji i przy łagodnych rzutach choroby można prowadzić normalne życie zawodowe, nie ma wtedy ograniczeń dotyczących aktywności fizycznej. Ciężkie zaostrzenia choroby prowadzą do osłabienia i wtedy zaleca się leżenie.

  Leczenie farmakologiczne
 • Podstawowym lekiem jest sulfasalazyna w tabletkach oraz czopkach
 • W okresach zaostrzeń stosuje się steroidy w tabletkach, w postaci wlewek doodbytniczych, a niekiedy również dożylnie
 • Jeśli standardowe leczenie nie przynosi efektu, stosuje się leki immunosupresyjne, przede wszystkim azatioprynę
 • Leczenie operacyjne  ->
  Gdy choroba ma ciężki przebieg i nie udaje się farmakologicznie opanować stanu zapalnego lub występują powikłania jelitowe, usuwa się jelito grube (resekcja jelita grubego).
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Edyta Zagórowicz

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.