24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek, wielotorbielowatość nerek typu dorosłych, nabyta wielotorbielowatość nerek, ADPKD
Opis  ->
Wielotorbielowatość nerek jest chorobą dziedziczną występującą rodzinnie. Charakteryzuje się powstawaniem licznych torbieli (cyst) w obu nerkach, co prowadzi do ich powiększenia. Objawy kliniczne choroby pojawiają się zazwyczaj dopiero po 40 roku życia i związane są z powolną (do 20 lat), lecz postępującą utratą czynności nerek.
Objawy  ->
We wczesnym okresie choroby brak jest jakichkolwiek objawów. Później mogą pojawić się:
 • Bóle brzucha
 • Uczucie rozpierania w boku
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Krwiomocz

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Pojawienie się gorączki, która towarzyszy bólowi w boku
 • Nagłe zmniejszenie ilości oddawanego moczu
  Do późnych objawów – świadczących o zaawansowanym uszkodzeniu nerek – należą nasilające się nudności i wymioty, częste oddawanie moczu (również w nocy), świąd skóry, obrzęki, postępujące osłabienie oraz zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
 • Przyczyny  ->
  Choroba jest uwarunkowana genetycznie, w większości przypadków chorowało (lub choruje) jedno z rodziców. Połowa dzieci dziedziczy chorobę.
  Zapobieganie  ->
  Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie można zapobiec rozwojowi choroby.
  Jeśli w rodzinie występuje choroba, zalecane jest poradnictwo genetyczne przed zawarciem związku małżeńskiego.
  Przebieg  ->
  Obecnie nie istnieje skuteczna metoda leczenia tej choroby. W części przypadków po 10-20 latach dochodzi do niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego (dializoterapia).
  Dieta z ograniczeniem białka prawdopodobnie opóźnia rozwój niewydolności nerek.
  Towarzyszące nadciśnienie tętnicze wymaga leczenia farmakologicznego.
  Powikłania  ->
 • Niewydolność nerek
 • Zakażenie torbieli nerkowej (ból w boku i gorączka)
 • Pęknięcie torbieli nerkowej (ból w boku i krwiomocz)
 • Powikłania wynikające z nadciśnienia tętniczego (zwłaszcza jeśli nie jest leczone)
 • Kamica nerkowa
 • Badania  ->
  Chorobę rozpoznaje się na podstawie badania ultrasonograficznego nerek lub ewentualnie tomografii komputerowej (zwłaszcza u osób otyłych). Konieczne jest oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi (i moczu), aby ocenić stopień zaawansowania niewydolności nerek.
  Badania kontrolne są zazwyczaj wykonywane nie częściej niż 2 razy w roku.
  Badania genetyczne są trudno dostępne w chwili obecnej, a ich wykonanie nie ma wpływu na przebieg choroby.
  Cel leczenia  ->
  Celem postępowania lekarskiego jest zapobieganie powikłaniom oraz ich wczesne leczenie, aby opóźnić rozwój niewydolności nerek.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
 • Aktywność fizyczna nie powinna odbiegać od aktywności osób zdrowych.
 • Zalecana jest dieta z ograniczeniem białka do 1 g/kg masy ciała dziennie.
 • Nie należy ograniczać picia płynów w okresie upałów (poza okresem zaawansowanej niewydolności nerek).

  Leczenie farmakologiczne
  Jeśli chorobie towarzyszy nadciśnienie tętnicze, to zazwyczaj wymagane jest ograniczenie spożycia soli oraz przyjmowanie pod kontrolą lekarza leków obniżających ciśnienie.
  W przypadku zakażenia dróg moczowych lekarz może podać antybiotyki.
  Lekarz może również zalecić codzienne przyjmowanie witaminy D lub jej pochodnych (w zależności od stopnia niewydolności nerek).
  W przypadku zaawansowanej niewydolności nerek może zaistnieć konieczność hospitalizacji w celu rozpoczęcia dializ.
  Ponieważ większość leków jest wydalana przez nerki, przy przyjmowaniu jakichkolwiek leków należy zwrócić uwagę na ich dawkowanie i dostosować dawkę do aktualnego stopnia niewydolności nerek. W praktyce oznacza to przyjmowanie leków tylko pod kontrolą lekarza.
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.