15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis objawu  ->
Uraz głowy może przebiegać z utratą przytomności lub bez niej, często także bez innych wyraźnych objawów. Dość często ciężkim i niebezpiecznym urazom głowy początkowo nie towarzyszą żadne lub prawie żadne objawy i dlatego ta właśnie grupa urazów zajmuje w medycynie szczególne miejsce i wymaga zwiększonej uwagi.
Nasilenie dolegliwości i ich charakter zależą od rozległości urazu. Często jednak niebezpieczne urazy głowy nie pozostawiają żadnych zewnętrznych śladów. Brak rany lub opuchlizny w miejscu urazu głowy nie zawsze oznacza, że był to uraz błahy. Należy pamiętać, że nawet w przypadku bardzo poważnych urazów głowy początkowo można nie stwierdzać żadnego z takich objawów, jak:
 • Zawroty głowy, zaburzenia orientacji
 • Bóle głowy o różnym nasileniu
 • Nudności i wymioty
 • Zamazane pole widzenia
 • Zaburzenia pamięci zwykle obejmujące okres bezpośrednio przed i po urazie
 • Utrata przytomności w trakcie urazu; najczęściej jest ona krótkotrwała
 • Nierówna średnica źrenic
 • Podenerwowanie
 • Rany, często obficie krwawiące w obrębie twarzy lub skóry owłosionej głowy
 • Kiedy należy skontaktować się z lekarzem  ->
  Każdy przypadek urazu głowy, szczególnie z utratą przytomności lub którymkolwiek z wymienionych powyżej objawów wymaga kontroli lekarskiej, starannego badania chorego, czasem wykonania prostych badań dodatkowych. Pomoc lekarska jest także konieczna w przypadku, gdy po urazie głowy, nawet wcześniej uznanym przez lekarza za niegroźny, pojawi się którykolwiek z poniższych objawów:
 • Wymioty
 • Nierówna sprawność, siła lub czucie w kończynach
 • Wzrost temperatury powyżej 37,8° C Celsjusza
 • Sztywność (ograniczenie ruchomości) karku (szyi)
 • Nierówna średnica lub kształt źrenic
 • Drgawki
 • Wyraźne pobudzenie, niepokój
 • Silny, trudny do wytrzymania ból głowy, trwający dłużej niż cztery godziny po urazie i nie ustępujący po dostępnych w aptece bez recepty lekach przeciwbólowych
 • Zaburzenia świadomości lub dezorientacja
 • Zalecenia ogólne  ->
 • W przypadku części urazów głowy, zwykle tych z towarzyszącą utratą przytomności lub którymś z wymienionych wyżej objawów, konieczna jest obserwacja chorego w szpitalu, najczęściej w oddziale chirurgicznym lub neurologicznym
 • Po dokładnym badaniu lekarskim i wykonaniu niezbędnych badań dodatkowych pacjenci z lżejszymi urazami głowy mogą być wypisani do domu. Wskazane jest, aby w takim przypadku pacjent przez następne 48-72 godziny pozostawał stale pod opieką odpowiedzialnej pełnoletniej osoby, która obserwować będzie, czy nie pojawią się ewentualne objawy niebezpiecznych powikłań urazu (takie jak: wymioty; nierówna sprawność, siła lub czucie w kończynach; wzrost temperatury ciała powyżej 37,8° C Celsjusza; sztywność (ograniczenie ruchomości) karku (szyi); nierówna średnica lub kształt źrenic; drgawki; wyraźne pobudzenie, niepokój; silny, trudny do wytrzymania ból głowy, trwający dłużej niż cztery godziny po urazie i nie ustępujący po dostępnych w aptece bez recepty lekach przeciwbólowych; zaburzenia świadomości lub dezorientacja)
 • W takim przypadku należy niezwłocznie przewieźć chorego do szpitala, a w razie braku możliwości transportu lub utraty przytomności chorego uzasadnione jest wezwanie karetki pogotowia ratunkowego
 • Osoba opiekująca się chorym po przebytym urazie głowy powinna kontrolować jego stan nawet w nocy, jeśli to konieczne nawet budząc go co 2-3 godziny
 • Należy podkreślić, że krytyczny okres, w czasie którego ujawnia się większość niebezpiecznych następstw urazu głowy to pierwsze 24 godziny po urazie. Niekiedy jednak powikłania urazu głowy rozwijają się nawet po upływie 6 miesięcy
 • Do czasu zakończenia badania przez lekarza nie należy podawać choremu żadnych leków przeciwbólowych ani uspokajających. Dostępne w aptece bez recepty środki przeciwbólowe mogą być pomocne w czasie obserwacji domowej, jednak jeżeli bóle głowy nie ustępują po ich podaniu, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Przez pierwszych kilka dni po urazie głowy chory powinien pozostawać łóżku (dozwolone jest wstawanie do toalety), a także unikać oglądania telewizji, słuchania głośnej muzyki i ograniczyć czytanie
 • Po kilku dniach od urazu wskazany jest stopniowy powrót do pełnej aktywności
 • W pierwszym okresie po urazie wskazana jest lekka, płynna lub półpłynna dieta
 • Leczenie  ->
  Leczenie farmakologiczne ma ograniczone znaczenie w postępowaniu z chorymi po urazie głowy, jednak w razie konieczności stosuje się:
 • Środki przeciwbólowe
 • Leki poprawiające krążenie krwi w obrębie mózgu
 • Środki poprawiające pamięć
 • Leki zmniejszające ewentualny obrzęk mózgu
 • Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Robert Olewiński

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.