14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do zabiegu  ->
 • Nieprawidłowe funkcjonowanie nerki przeszczepionej (graftu) w okresie miesiąca od zabiegu transplantacji
 • Nagłe pogorszenie czynności wydalniczej (wzrost stężenia kreatyniny o ponad 1 mg%)
 • Podejrzenie ostrego odrzucenia przeszczepu
 • Przeciwwskazania do zabiegu  ->
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, aż do momentu ich wyrównania
 • Niewyrównane nadciśnienie tętnicze (powyżej 200/110 mmHg)
 • Znaczna niedokrwistość (stężenie hemoglobiny <8 g%)
 • Brak współpracy ze strony pacjenta
 • Cel zabiegu  ->
  Celem badania jest pobranie tkanki nerkowej do oceny mikroskopowej zmian chorobowych. Pozwala na ustalenie przyczyny złego funkcjonowania graftu, co ma istotny wpływ na dalsze postępowanie lecznicze oraz znaczenie prognostyczne.
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Konieczna jest znajomość grupy krwi, ocena morfologii oraz parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, stężenie fibrynogenu, liczba płytek).
  Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia, konieczne może być odstawienie niektórych leków, przetoczenie osocza mrożonego, koncentratu czynników krzepnięcia lub koncentratu płytek.
  W przypadku znacznej niedokrwistości może być konieczne przetoczenie masy erytrocytarnej (preparat krwi).
  Zazwyczaj wykonywane jest badanie ultrasonograficzne nerek w celu oceny położenia graftu i jego odległości od powierzchni skóry.
  Opis zabiegu  ->
  Chory pozostaje na czczo. Zabieg jest wykonywany w ułożeniu na plecach. Miejsce nakłucia nerki jest ustalane w oparciu o badanie ultrasonograficzne. Skóra musi być zdezynfekowana alkoholowym roztworem jodyny, a następnie spirytusem. Po wykonaniu miejscowego znieczulenia skóry lekarz wprowadza igłę biopsyjną na odpowiednią głębokość (igła biopsyjna ma średnicę około 1 mm, a jej zakończenie pozwala na pobranie małego fragmentu tkanki nerki) i pobiera bioptat, a następnie usuwa igłę. Pobrany wycinek jest oceniany i w przypadku wątpliwości, czy jest to tkanka nerki, biopsja jest powtarzana. Nigdy nie wykonuje się więcej niż 3 nakłucia podczas jednego zabiegu. Pobrany wycinek po przygotowaniu ocenia w czasie badania mikroskopowego lekarz-histopatolog. Wstępna ocena jest wykonywana do 48 godzin, a wynik ostateczny można odebrać w czasie do 2 tygodni.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie do dróg moczowych – częstość do 10% (najczęściej ustępuje samoistnie – o ile tylko chory leży w łóżku; sporadycznie może wymagać przetoczenia krwi)
 • Zatkanie dróg moczowych przez skrzep – częstość 0,5% (może wymagać interwencji urologicznej – cewnikowanie, sondowanie moczowodu)
 • Duży krwiak w okolicy bioptowanej nerki – częstość około 0,5% (wymaga leczenia operacyjnego, czasami z koniecznością usunięcia nerki)
 • Pęknięcie nerki (zwłaszcza jeśli nerka jest obrzęknięta) – częstość do 1% (wymaga leczenia operacyjnego, czasami jest konieczne usunięcie nerki)
 • Przetoka tętniczo-żylna w nerce – częstość do 1% (najczęściej przetoka zamyka się samoistnie)
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.