24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Założenie cewnika do żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej, lub udowej
Wskazania do zabiegu  ->
 • Przewlekła niewydolność nerek (kreatynina >8 mg%)
 • Przedłużająca się ostra niewydolność nerek o ciężkim przebiegu
 • Ostre zatrucia
 • Ciężka hiperkalcemia
 • Przeciwwskazania do zabiegu  ->
  Brak współpracy ze strony pacjenta.
  Cel zabiegu  ->
  Celem zabiegu jest szybkie uzyskanie czasowego dostępu naczyniowego do dializy. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek ten dostęp jest wykorzystywany aż do czasu, kiedy jest możliwe nakłuwanie wytworzonego chirurgicznie zespolenia tętniczo-żylnego na przedramieniu (może to potrwać nawet kilka miesięcy).
  Przygotowanie  ->
  Wymagana jest pisemna zgoda pacjenta na zabieg.
  Zalecane jest oznaczenie grupy krwi i parametrów krzepnięcia (czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, stężenie fibrynogenu, liczba płytek).
  Opis zabiegu  ->
  Preferowanym miejscem do założenia dostępu naczyniowego jest prawa żyła szyjna wewnętrzna. U chorych z dusznością i skazą krwotoczną korzystniejsze jest założenie cewnika do żyły udowej. Decyzję o rodzaju zakładanego dostępu podejmuje lekarz uwzględniając również swoje doświadczenie.
  Zabieg jest wykonywany w ułożeniu płasko na plecach. Należy ściśle dostosować się do zaleceń związanych z ułożeniem głowy czy nogi. Po zdezynfekowaniu skóry w miejscu wkłucia roztworem alkoholowym jodyny i spirytusem lekarz znieczula miejscowo skórę, a następnie nakłuwa żyłę (czasami pod kontrolą ultrasonograficzną). Poprzez igłę wsuwa do naczynia prowadnik i wprowadza po nim dwukanałowy cewnik. Cewnik zostaje przyszyty niewchłanialnymi nićmi bądź zostaje przyklejony plastrami do skóry. Po założeniu wkłucia do żyły szyjnej lub podobojczykowej jest wykonywane zdjęcie radiologiczne w celu kontroli prawidłowej lokalizacji końcówki cewnika.
  Pamiętać należy o dbałości o cewnik, unikać zmian pozycji ciała, które doprowadziłyby do pociągania cewnika, np. osuwania się na fotelu dializacyjnym. Może spowodować to wyrwanie cewnika i konieczność założenia kolejnego.
  Miejsce wkłucia należy utrzymywać w czystości, nie można dotykać ich palcami. Zalecane jest stosowanie maści antybiotykowych na okolicę wkłucia.
  Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie spowodowane nakłuciem biegnących w pobliżu tętnic z wytworzeniem krwiaka – z częstością 5-10%
 • Odma opłucnowa (nakłucie płuca) – z częstością poniżej 1%
 • Krwawienie do opłucnej (krwiak opłucnej) – z częstością poniżej 1%
 • Zator powietrzny (powietrze dostaje się do żyły) – rzadkie
 • Zakrzepica żyły udowej – z częstością do 5%
 • Zakażenie cewnika – z częstością do 10%
 • Zgon – rzadko (1 na 1000 zabiegów)
 • Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.