15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Oddech sztuczny, wentylacja za pomocą respiratora, wentylacja zastępcza
Wskazania do zabiegu  ->
 • Brak spontanicznego oddechu lub oddech własny pacjenta nie wystarczający do prawidłowej wymiany gazów w płucach
 • Zabiegi operacyjne wymagające głębokiego uśpienia pacjenta
 • Przeciwwskazania do zabiegu  ->
  Brak istotnych przeciwwskazań.
  Cel zabiegu  ->
  Celem zabiegu jest zapewnienie prawidłowej wymiany gazów w płucach.
  Przygotowanie  ->
  Wentylacja sztuczna jest wykonywana ze wskazań życiowych, tzn. w takich przypadkach, gdy bez pomocy respiratora pacjent nie jest w stanie przeżyć. Pierwszym etapem przed rozpoczęciem wentylacji mechanicznej jest zaintubowanie dziecka (włożenie rurki intubacyjnej do tchawicy). Jeśli wentylacja zastępcza jest prowadzona z uwagi na planowy zabieg operacyjny, pacjent zwykle wcześniej otrzymuje środki działające uspokajająco i usypiająco.
  Opis zabiegu  ->
  Do rurki intubacyjnej podłączane są specjalne plastikowe rury, które swoim drugim końcem łączą się z respiratorem i dostarczają powietrze wraz tlenem do płuc pacjenta. Lekarz ustawia parametry respiratora (m.in. ilość oddechów, objętość podawanego powietrza, zawartość tlenu i inne). W trakcie trwania wentylacji mechanicznej lekarz wykonuje badania krwi (tzw. badania gazometryczne), sprawdzając, czy wentylacja i wymiana gazów w płucach pacjenta przebiega prawidłowo. W zależności od otrzymanych wyników zmienia ustawiania respiratora, dostosowując je do aktualnego stanu pacjenta. Przez cały czas trwania wentylacji dziecko podłączone jest do monitora, który pokazuje stan jego podstawowych funkcji życiowych (akcja serca, ciśnienie krwi, wartość saturacji – stopień wysycenia hemoglobiny tlenem).
  Wentylacja mechaniczna jest zabiegiem wykonywanym dla ratowania życia i utrzymywana jest tak długo, jak wymaga tego stan pacjenta.
  Możliwe powikłania  ->
 • Zakażenie układu oddechowego
 • Odma opłucnowa, czyli przedostanie się powietrza pomiędzy płuco a ścianę klatki piersiowej
 • Uszkodzenie struktury płuc wskutek dużych wartości ciśnienia i objętości powietrza podawanego pacjentowi
 • Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.