14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Biopsja mięśnia
Wskazania do zabiegu  ->
Choroby nerwów i mięśni, objawiające się osłabieniem mięśni, ich zanikiem, drżeniami mięśniowymi i nieprawidłowym wynikiem badania neurologicznego.
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
Znaczne zaburzenia krzepnięcia krwi.
Cel zabiegu  ->
Celem badania jest pobranie fragmentu mięśnia do oceny histopatologicznej (dokładna ocena mikroskopowa tkanek i komórek).
Przygotowanie  ->
Zalecane jest uprzednie wykonanie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (zabieg w 2-3 tygodnie po drugim szczepieniu).
Badanie wykonuje się w warunkach szpitalnych stacjonarnych lub pobytu dziennego. Dziecko musi pozostawać na czczo i posiadać aktualne wyniki badań laboratoryjnych (poziom elektrolitów, morfologia krwi, parametry układu krzepnięcia).
Przed zabiegiem do żyły zakładany jest wenflon, a lekarz anestezjolog bada dziecko i kwalifikuje do zastosowania znieczulenia.
Wymagana jest zgoda rodziców na znieczulenie.
Przygotowanie polega na prawidłowym ułożeniu pacjenta, z wyeksponowaniem miejsca nacięcia skóry.
Opis zabiegu  ->
Dziecko leży na stole w pokoju zabiegowym. Skóra w miejscu planowanego nacięcia jest myta i odkażana. Lekarz anestezjolog podaje dożylnie leki, które działają p/bólowo i usypiająco, jednak nie zakłócają oddechu pacjenta. Dziecko jest przez cały czas trwania znieczulenia monitorowane (czynność serca, puls, saturacja krwi). Chirurg nacina skórę, odsłania mięśnie i pobiera niewielki fragment tkanki. Zwykle pobiera się wycinek z nogi (łydka). Następnie zakłada szwy i jałowy opatrunek. Po kilku dniach (7-10) szwy są usuwane.
Przebieg  ->
Miejsce nacięcia jest bolesne przez kilka-kilkanaście dni.
Na skórze pozostaje niewielka blizna (1-2 centymetry).
Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie z miejsca nacięcia, powstanie krwiaka (po kilku-kilkunastu dniach ulega wchłonięciu)
 • Powikłania wynikające z zastosowanego znieczulenia
 • Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.