15 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Nakłucie jamy opłucnowej, drenaż opłucnowy
Wskazania do zabiegu  ->
Odma opłucnowa (czyli przedostanie się powietrza pomiędzy ścianę klatki piersiowej a płuco) powodująca poważne zaburzenia oddechowe.
Odma opłucnowa może wystąpić u pacjentów wentylowanych mechanicznie (respirator), a sporadycznie u dzieci oddychających samodzielnie (tzw. odma samoistna), co jest zwykle związane z nieprawidłową budową płuc lub przewlekłym procesem chorobowym w płucach.
Przeciwwskazania do zabiegu  ->
Nie ma przeciwwskazań do zabiegu, ponieważ odbarczenie odmy jest zabiegiem ratującym życie. Czasami, w przypadku niewielkiej odmy, odstępuje się od zakładania drenażu, ponieważ taka odma może sama ustąpić.
Cel zabiegu  ->
Celem zabiegu jest ewakuacja powietrza z jamy opłucnowej i umożliwienie prawidłowego oddychania.
Przygotowanie  ->
Przygotowanie do zabiegu polega na odkażeniu miejsca nakłucia.
Opis zabiegu  ->
Ściana klatki piersiowej jest nakłuwana i do jamy opłucnej wprowadza się specjalny dren, podłączony do układu butli i źródła wytwarzającego niewielkie podciśnienie. Pozwala to na szybsze usunięcie nagromadzonego powietrza. Zwykle wykonanie drenażu odbarczającego przynosi znaczną ulgę pacjentowi i pomaga mu sprawniej oddychać.
Możliwe powikłania  ->
 • Krwawienie w miejscu nakłucia
 • Uszkodzenie dużego naczynia w klatce piersiowej
 • Uszkodzenie ściany oskrzela lub tkanki płuca
 • Podpis  ->
  Opracowała
  dr n. med. Iwona Maruniak-Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.