24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
EKG
Wskazania do badania  ->
Wskazaniem do wykonania badania są wszystkie dolegliwości bólowe pojawiające się w klatce piersiowej, objawy niewydolności krążenia, omdlenia i utraty przytomności oraz nadciśnienie tętnicze. Badanie to może być również wykonywane rutynowo raz na kilka lat jako badanie przesiewowe chorób serca.
Przeciwwskazania do badania  ->
Brak przeciwwskazań.
Cel badania  ->
Elektrokardiografia mówi nam o zjawiskach elektrycznych, zachodzących w układzie przewodzącym i mięśniu serca. Jest podstawowym badaniem potrzebnym do rozpoznania wszelkich arytmii. Z zapisu EKG można także wnioskować o przeroście mięśnia sercowego, jego ukrwieniu (choroba niedokrwienna serca) oraz usytuowaniu w klatce piersiowej.
Przygotowanie  ->
Pacjent powinien leżeć. Należy zwilżyć skórę w okolicy kostek, nadgarstków i klatki piersiowej w celu uzyskania lepszego przewodnictwa impulsów elektrycznych pochodzących z serca. Następnie na zwilżone miejsca przykładane są elektrody: cztery elektrody kończynowe (po jednej na każdą kończynę) i sześć elektrod przedsercowych (do skóry klatki piersiowej w linii od mostka w kierunku lewej pachy).
Opis badania  ->
Po włączeniu aparatu następuje odczyt potencjałów elektrycznych generowanych przez serce. Ocenia się je na podstawie zapisu ze wszystkich elektrod. Rozróżnia się zapis z elektrod kończynowych nazywany odprowadzeniami: I, II, III, aVR, aVF, aVL oraz zapis z elektrod przedsercowych V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ostatecznie wynik standardowego EKG obejmuje zapis elektryczny z jakby dwunastu punktów widzenia elektrod pomiarowych. Krzywa zapisu EKG składa się wychyleń do góry i do dołu oraz licznych ocenianych przez lekarza odstępów pomiędzy nimi.
Możliwe powikłania  ->
Brak powikłań.
Podpis  ->
Opracował
lek. med. Wiktor Kuliczkowski

Nota prawna


Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.