24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych, przewlekłe zakażenie dróg moczowych
Opis  ->
Jest to trwające wiele miesięcy lub lat bakteryjne zakażenie dróg moczowych obejmujące jedną lub obie nerki. Choroba częściej dotyczy kobiet. Może prowadzić do przewlekłej niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego.
Objawy  ->
W przeciwieństwie do zakażenia ostrego postać przewlekła przebiega skąpoobjawowo lub bezobjawowo aż do zaawansowanego stadium przewlekłej niewydolności nerek (ich nieodwracalnego uszkodzenia). Do niecharakterystycznych objawów należą:
 • Pobolewania w okolicy lędźwiowej (czasami obustronne)
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Osłabienie
 • Długotrwale utrzymujące się zmiany w moczu: niewielki białkomocz, leukocyturia (>10 leukocytów w polu widzenia), obecność dużej ilości bakterii w moczu


 • Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Zaostrzenie infekcji – pojawienie się gorączki, dreszczy, pieczenia/bólu przy oddawaniu moczu.
  Przyczyny  ->
  Utrzymujące się zakażenie bakteryjne prowadzi do postępującej destrukcji nerek. Choroba rozwija się w przebiegu nawracających, częstych incydentów ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek lub nie leczonych infekcji pęcherza moczowego.

  Czynniki sprzyjające zachorowaniu
  Częstość choroby jest większa u osób:
 • Z kamicą nerkową
 • Z zaburzeniami w odpływie moczu (przerost prostaty, guzy pęcherza, guzy macicy)
 • Z odpływem wstecznym pęcherzowo-moczowodowym (tzw. refluks – cofanie się moczu z pęcherza do nerek)
 • Z cukrzycą
 • Z chorobami neurologicznymi przebiegającymi z zaburzeniami opróżniania pęcherza moczowego (np. z przepukliną kręgosłupa, po udarze mózgu)
 • Długotrwale zacewnikowanych
 • Zapobieganie  ->
 • Prawidłowe leczenie ostrych zakażeń dróg moczowych
 • Nie przerywanie stosowania antybiotyku po ustąpieniu objawów infekcji
 • Leczenie chorób sprzyjających zachorowaniu, wymienionych powyżej
 • Przebieg  ->
  Zazwyczaj stosowanie antybiotyków nie prowadzi do całkowitego wyleczenia. Konieczne jest wielomiesięczne lub nawet wieloletnie podawanie leków odkażających drogi moczowe. Leczenie to co prawda nie prowadzi do wyleczenia, ale pozwala na kontrolę (tłumienie) tlącego się zakażenia. Często konieczne jest leczenie urologiczne kamicy nerkowej i zaburzeń odpływu moczu, jeśli towarzyszą chorobie.
  W przypadku kiedy proces dotyczy tylko jednej nerki, należy rozważyć jej usunięcie.
  Po latach choroba prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego (dializy, przeszczep nerki).
  Powikłania  ->
  Badania  ->
  Rozpoznanie zazwyczaj jest ustalane w oparciu o obraz kliniczny, długotrwałe utrzymywanie się zmian w badaniach ogólnych moczu oraz wyniki posiewów. Lekarz może zalecić wykonanie innych badań krwi, takich jak: OB, morfologia, poziom kreatyniny, glukozy; badania ultrasonograficznego nerek, urografii (badanie dróg moczowych po dożylnym podaniu kontrastu), a w szczególnych przypadkach cystografii mikcyjnej (zwłaszcza u dzieci – badanie ukierunkowane na wykrycie odpływu wstecznego pęcherzowo-moczowodowego) czy cystoskopii (wziernikowanie pęcherza).
  Cel leczenia  ->
 • Wyeliminowanie, wyleczenie lub stłumienie zakażenia
 • Chirurgiczna korekcja zaburzeń w odpływie moczu
 • Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
 • Ograniczenie aktywności fizycznej nie jest zazwyczaj zalecane
 • Nie ma specjalnej diety przy braku objawów niewydolności nerek, zalecany jest sok żurawinowy
 • Konieczna jest współpraca z lekarzem i nie lekceważenie jego zaleceń, nawet przy braku dolegliwości, stosowanie zaleconych leków odkażających oraz systematyczne zgłaszanie się na wyznaczone badania kontrolne


 • Leczenie farmakologiczne
  Konieczne jest przewlekłe (miesiące, lata) stosowanie leków odkażających drogi moczowe.
  Czasami są zalecane leki zakwaszające mocz.
  Jeśli chorobie towarzyszy nadciśnienie tętnicze, konieczne jest stosowanie leków obniżających ciśnienie.
  Leczenie operacyjne  ->
  W przypadku towarzyszących zaburzeń w odpływie moczu lub kamicy nerkowej może być konieczne leczenie zabiegowe (w tym chirurgiczne) prowadzone przez urologa.
  Podpis  ->
  Opracował
  dr n. med. Jerzy Chudek

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.