14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Idiopatyczna (samoistna) stenoza podzastawkowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca
Opis  ->
Jest to zwykle wrodzona zmiana w budowie mięśnia serca polegająca na występowaniu dodatkowych włókien mięśniowych w obszarze pod zastawką aortalną. W czasie skurczu lewej komory ta dodatkowa część mięśnia kurcząc się, uwypukla się do środka lewej komory i zwęża drogę odpływu krwi do aorty. W zależności od zaawansowania tego zwężenia (stenozy) objawy mogą nie pojawiać się przez wiele lat lub wystąpić wcześnie i być bardzo nasilone.
Objawy  ->
Objawy wynikają z nieprawidłowej (zbyt małej) ilości krwi wpompowywanej do aorty przy każdym skurczu serca. Obejmują one: omdlenia, zawroty głowy, bóle o typie dusznicy bolesnej, nieregularną czynność serca, objawy niewydolności serca jak: poszerzenie żył szyjnych, obrzęki kończyn dolnych, duszność, szybsze męczenie się, szmer skurczowy słyszalny stetoskopem w czasie osłuchiwania serca.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
U pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą do kontaktu z lekarzem powinno skłonić pojawienie się nowych objawów lub nasilenie się objawów już występujących.

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
Omdlenia, dolegliwości bólowe o typie dusznicy bolesnej oraz zaburzenia rytmu serca są poważnymi objawami, które powinny być szybko skonsultowane z lekarzem.
Przyczyny  ->
Do zawężenia drogi wypływu krwi z lewej komory dochodzi z powodu przerostu mięśnia serca w tym miejscu. Powody tego przerostu nie są do końca poznane. Czasem skłonność do takiego przerostu jest cechą dziedziczną.
Zapobieganie  ->
Nie istnieje metoda zapobiegania wystąpieniu tej choroby. Jeśli u członka rodziny zdiagnozowany jest ten typ przerostu mięśnia serca, to wskazane są kontrolne badania lekarskie u pozostałych członków rodziny w celu wykrycia choroby i odpowiednio wczesnego rozpoczęcia leczenia.
Przebieg  ->
Objawy choroby zwykle można dobrze kontrolować przy pomocy leczenia farmakologicznego. Przerost może jednak postępować, a objawy nasilać się. Odpowiednio częste kontrole lekarskie pozwalają wychwycić ten typ przerostu i wdrożyć w odpowiednim momencie leczenie chirurgiczne. U około 10% chorych rozwija się ciężka niewydolność krążenia, wymagająca transplantacji serca.
Powikłania  ->
 • Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca
 • Bakteryjne zapalenie wsierdzia, szczególnie na zastawkach
 • Zawał mięśnia serca
 • Nagła śmierć z powodów sercowych
 • Badania  ->
 • EKG
 • Echokardiografia
 • RTG klatki piersiowej
 • Cewnikowanie serca w celu pomiarów wartości ciśnień w miejscu zwężenia i jego okolicy
 • Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest zmniejszenie zwężenia w drodze odpływu z lewej komory. Uzyskuje się to przez podawanie leków zmniejszających siłę skurczu mięśnia serca lub stosując leczenie chirurgiczne.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Diagnostyka i leczenie choroby mogą być przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych. W momentach zaostrzeń i nasilenia dolegliwości wskazana jest hospitalizacja.
  Aktywność fizyczna zwykle nie jest ograniczona. Przy większym zaawansowaniu wady przeciwwskazane jest wyczynowe uprawianie sportu.
  Wskazana jest dieta z niską zawartością tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.

  Leczenie farmakologiczne
  Stosuje się leki z grupy beta-blokerów lub blokerów kanału wapniowego w celu zmniejszenia napięcia mięśnia serca oraz ograniczenia zaburzeń rytmu serca.
  Należy pamiętać o niebezpieczeństwie stosowania nitrogliceryny w przypadku bólów dławicowych. Może to doprowadzić do jeszcze mniejszego wypływu krwi z lewej komory serca i paradoksalnego nasilenia dolegliwości dławicowych.
  W przypadku występowania zaburzeń rytmu serca, stosowane są leki antyarytmiczne.
  Leczenie operacyjne  ->
  W niektórych nasilonych postaciach tej choroby może się okazać potrzebny zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu części przerośniętego mięśnia serca.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.