21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Przewlekła niewydolność krążenia jest chorobą dającą objawy ogólnoustrojowe. Serce nie jest w stanie przepompować całej dopływającej do niego krwi do tkanek i narządów.
Serce anatomiczne składa się z dwóch przedsionków (prawy i lewy) i dwóch komór (prawa i lewa). Prawa komora przepompowuje krew do naczyń płucnych, gdzie krew przepływając przez płuca ulega utlenowaniu i wraca do lewego przedsionka i lewej komory.
Lewa komora przepompowuje utlenowaną krew do wszystkich narządów. Tam krew oddaje tlen i zabiera dwutlenek węgla, powraca do prawego przedsionka, dalej do prawej komory i następnie z powrotem do płuc w celu utlenowania.
Wyróżnia się więc lewo- i prawokomorową niewydolność krążenia, w zależności od tego której komory dotyczy proces chorobowy. Możliwa jest również niewydolność prawo- i lewokomorowa występująca jednocześnie.
Choroba może przebiegać w sposób przewlekły (proces trwa wiele tygodni, miesięcy lub lat i doprowadza do zmian adaptacyjnych organizmu) lub w sposób nagły (ostra niewydolność krążenia, która częst prowadzi do zgonu).
Objawy  ->
Niewydolność lewej komory objawia się przede wszystkim:
 • Dusznością
 • Szybszym męczeniem się
 • Kaszlem

  Objawy niewydolności prawokomorowej są często wspólne z objawami zaawansowanej postaci niewydolności lewokomorowej. Są to:
 • Obrzęki kończyn, płyn zbierający się w jamie brzusznej, czasem w worku osierdziowym lub w jamie opłucnowej
 • Nieregularny rytm serca
 • Poszerzone żyły szyjne
 • Powiększona wątroba

 • Nowojorskie Stowarzyszenie Chorób Serca
  (New York Heart Association – w skrócie NYHA) podzieliło niewydolność krążenia na cztery stopnie. Podział ten jest najczęściej stosowany przez lekarzy i pojawia się w rozpoznaniach na kartach informacyjnych dotyczących pobytu w szpitalu.
  Stopień pierwszy niewydolności krążenia (NYHA I): niewydolność krążenia nie przeszkadza w zwykłej aktywność codziennej i większych wysiłkach fizycznych.
  Stopień drugi niewydolności krążenia (NYHA II): występuje szybsze męczenie się lub niemożność wykonywania większych wysiłków fizycznych.
  Stopień trzeci niewydolność krążenia (NYHA III): szybsze męczenie się i duszność pojawia się przy codziennej podstawowej aktywności życiowej.
  Stopień czwarty niewydolności krążenia (NYHA IV): duszność pojawia się w spoczynku i przy najmniejszych wysiłkach fizycznych.

  Kontaktu z lekarzem wymaga:
  Pojawienie się objawów niewydolności krążenia opisanych powyżej po raz pierwszy lub nasilenie się dotychczas występujących objawów.

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Niewydolność krążenia stopnia NYHA III i IV, szczególnie jeśli objawy niewydolność narastają szybko i są znacznie nasilone.
  Przyczyny  ->
  Właściwie większość chorób serca i układu krążenia może w swoim zaawansowanym stadium doprowadzić do wystąpienia niewydolności krążenia. Wśród chorób doprowadzających do tego stanu najczęściej występują: choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia serca, nadciśnienie tętnicze, wszystkie postacie kardiomiopatii, wady zastawek serca i zaburzenia rytmu serca.
  Inne choroby doprowadzające do niewydolności krążenia to: przewlekłe choroby płuc (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli), anemia, nadczynność tarczycy, nowotwory serca.
  Należy pamiętać, że u pacjentów ze skąpoobjawową niewydolnością krążenia jakakolwiek infekcja może doprowadzić do pełnego ujawnienia się niewydolności lub do jej nasilenia (czyli np. przesunięcia ze stadium NYHA II do NYHA III).
  Zapobieganie  ->
  Podstawowym postępowaniem zapobiegającym wystąpieniu niewydolności krążenia jest odpowiednie i systematyczne leczenie chorób, które mogą do niej doprowadzić.
  Przebieg  ->
  W przypadku niewydolności krążenia jakiegokolwiek stopnia częste kontrole lekarskie i odpowiednie stosowanie się do zaleceń lekarza mają duży wpływ na przebieg choroby. Regularne wizyty u lekarza pozwalają monitorować postęp lub wycofywanie się objawów, odpowiednio dawkować leki, a w szczególnych sytuacjach odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do ewentualnego przeszczepu serca. Brak współpracy z lekarzem może doprowadzić do szybkiego postępu niewydolności krążenia i skrócenia przewidywanego czasu przeżycia.
  Powikłania  ->
 • Obrzęk płuc
 • Zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • Nagła śmierć sercowa
 • Badania  ->
  Badania dodatkowe mają za zadanie wykrycie przyczyny niewydolności krążenia i jej leczenie. Są to:
 • EKG
 • Echokardiografia
 • Badania biochemiczne krwi
 • Badania moczu
 • RTG klatki piersiowej
 • Cewnikowanie serca
 • Badanie angiograficzne naczyń wieńcowych
 • Cel leczenia  ->
  Celem postępowania lekarskiego jest skuteczne leczenie choroby wywołującej niewydolność krążenia oraz stosowanie leków zmniejszających objawy niewydolności.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  W przypadku zaostrzenia niewydolności krążenia wskazany jest pobyt w szpitalu w celu dokładniejszej diagnostyki i odpowiedniej modyfikacji leczenia. W przypadku ustabilizowanej niewydolności krążenia możliwa jest kontrola i leczenie ambulatoryjne. Zakres aktywności fizycznej zależy od stopnia niewydolności krążenia (NYHA I – pełna aktywność, NYHA IV – jedynie pozostawanie w łóżku). Dieta powinna zawierać najmniejszą, jak to możliwe, ilość soli kuchennej, duże ilości witamin, mikro- i makroelementów oraz małą ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.

  Leczenie farmakologiczne
  Terapia zwykle jest wielolekowa i ma na celu zmniejszenie ilości gromadzących się płynów w organizmie (leki moczopędne), poprawę kurczliwości serca (digoksyna), wyrównanie licznych zaburzeń neurohormonalnych towarzyszących niewydolności (inhibitory enzymu konwertującego, blokery receptora AT-1, leki beta-adrenolityczne), działanie antyarytmiczne i uzupełnienie niedoboru poziom potasu. Leki te dobiera się w zależności od przyczyny niewydolności krążenia i aktualnego stanu pacjenta.
  Leczenie operacyjne  ->
  W przypadku wad zastawkowych wykonuje się korekcję chirurgiczną lub wszczepia sztuczne zastawki.
  W przypadku zaawansowanej niewydolności krążenia jedynym sposobem postępowania pozostaje przeszczep serca.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.