21 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Przewlekłe serce płucne
Opis  ->
Przewlekłe serce płucne jest to przerost mięśnia prawej komory serca spowodowany przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego dotyczącymi płuc oraz struktur kostno-mięśniowych budujących klatkę piersiową.
Objawy  ->
W początkowym stadium u chorych przeważają objawy choroby podstawowej. Charakterystyczne są: szybsze męczenie się, duszność i kaszel. W zaawansowanych stadiach pojawiają się objawy niewydolności prawokomorowej: obrzęki na kończynach dolnych, powiększona wątroba, płyn w jamie brzusznej, poszerzone żyły szyjne, sinica skóry, bóle o typie dusznicy piersiowej, utraty przytomności.

Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Pojawienie się nowych lub nasilenie dotychczasowych objawów u pacjentów ze zdiagnozowanym przewlekłym sercem płucnym
 • Obecność lub nasilenie przewlekłej choroby płuc, która doprowadza do wystąpienia objawów przewlekłego serca płucnego


 • Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Pojawienie się nagłej duszności, kaszlu z odksztuszaniem krwi, nasilonych objawów zakażenia płuc.
  Przyczyny  ->
  Prawa komora serca przepompowuje krew do naczyń płucnych. Jakakolwiek stała przeszkoda w przepływie krwi w naczyniach w płucach zmusza prawą komorę serca do silniejszych skurczów, a to z czasem doprowadza do przerostu mięśnia prawej komory. Na początku przerost ten pozwala na utrzymanie siły skurczu potrzebnej do przepompowania odpowiedniej ilości krwi do płuc. Jednak z czasem i to nie wystarcza, a przerośnięta prawa komora staje się coraz słabsza. Pojawiają się objawy prawokomorowej (przewlekłej) niewydolności serca.

  Czynniki sprzyjające zachorowaniu
  Do sytuacji, w której krew ma utrudniony przepływ przez naczynia w płucach, doprowadzają takie choroby, jak:
 • Ciężkie, przewlekłe choroby płuc: przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, ciężka astma, rozstrzenie oskrzeli, nawracające zapalenia płuc, pylica płuc, nowotwory płuc, gruźlica, choroby tkanki łącznej zmieniające strukturę płuc
 • Przewlekła zatorowość naczyń płucnych. Jest to sytuacja, kiedy zakrzepy pochodzące najczęściej z żylaków kończyn dolnych przedostają się do naczyń w płucach i przytykają niektóre z nich. Może do tego dojść w przebiegu zapalenia żył lub po długotrwałym leżeniu w łóżku, np. po operacjach
 • Zapobieganie  ->
 • Zaprzestanie palenia tytoniu
 • Odpowiednie leczenie zakażeń układu oddechowego
 • Przebieg  ->
  Choroba uważana jest obecnie za nieuleczalną. Tym niemniej regularne kontrole lekarskie, staranne leczenie wszelkich infekcji oddechowych oraz zapaleń żył pozwalają na złagodzenie uciążliwych objawów i utrzymanie odpowiedniej jakości życia. Przy braku opieki lekarskiej i niewłaściwym leczeniu chorób układu oddechowego, szczególnie nawracających zakażeń układu oddechowego (tzw. przechodzone przeziębienia), dolegliwości związane z przewlekłym sercem płucnym nasilają się szybko, a czas przeżycia ulega skróceniu.
  Powikłania  ->
 • Nasilająca się przewlekła niewydolność serca - początkowo prawokomorowa, a następnie również lewokomorowa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niedokrwienie ważnych narządów, w tym mózgu
 • Nagła śmierć sercowa w przypadku masywnego zatoru w naczyniach płucnych
 • Badania  ->
  Badania dodatkowe mają za zadanie wykrycie przyczyny wystąpienia serca płucnego oraz monitorowanie postępów leczenia. Są to:
 • EKG
 • Echokardiografia
 • RTG klatki piersiowej
 • Badania laboratoryjne składu krwi
 • Spirometria (badanie funkcji płuc jako narządu wymiany gazów)
 • Cel leczenia  ->
 • Zmniejszenie oporu w naczyniach płucnych poprzez leczenie chorób powodujących jego wzrost
 • Leczenie współwystępującej niewydolności krążenia
 • Utrzymywanie odpowiedniego utlenowania krwi
 • Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  W okresach zaostrzeń choroby wskazana jest hospitalizacja. W stanie stabilnym choroby dopuszczalne jest leczenie ambulatoryjne.
  Chorych należy chronić przed zakażeniami dróg oddechowych.
  Zakres aktywności fizycznej zależy od nasilenia choroby i współwystępującej niewydolności krążenia. Może się wahać od prawie normalnej do przymusu przebywania w łóżku. W nasilonych przypadkach stosuje się tlenoterapię (podawanie tlenu przez cewnik do nosa z butli tlenowej lub ze specjalnych oksygenatorów). Ta ostatnia metoda może być wykorzystana do podawania tlenu w warunkach domowych.
  Dieta powinna zawierać małą ilość soli kuchennej.

  Leczenie farmakologiczne
  Stosuje się leki rozszerzające naczynia w płucach (np. blokery kanału wapniowego), leki zmniejszające ilość płynów w organizmie (np. leki moczopędne), antybiotyki w przypadku infekcji, leki zmniejszające krzepliwość krwi w przypadku nawracającej zatorowości płucnej (tzw. antykoagulanty).
  Leczenie operacyjne  ->
  W zaawansowanych stadiach należy rozważyć możliwość przeszczepu płuc łącznie z sercem.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.