14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,
blok przewodnictwa w sercu, blok serca
Opis  ->
Jest to występujące stale lub okresowo zaburzenie w przewodzeniu impulsów elektrycznych pomiędzy przedsionkami i komorami serca. Istnieją bloki I, II i III stopnia.
Blok I stopnia charakteryzuje się synchronizacją skurczu przedsionków i komór serca, a impulsy elektryczne są tylko przewodzone wolniej.
W bloku II stopnia nie każdemu skurczowi przedsionków towarzyszy skurcz komór, jednak te które występują po sobie, są zsynchronizowane.
W bloku III stopnia przedsionki i komory kurczą się niezależnie od siebie, co jest spowodowane całkowitym brakiem przewodzenia impulsów pomiędzy nimi.
Objawy  ->
W bloku I stopnia i mniej zaawansowanych postaciach bloku II stopnia może nie być żadnych objawów odczuwanych przez pacjenta. W zależności od zaawansowania bloku mogą pojawić się następujące objawy: wolna, nieregularna akcja serca, zawroty głowy, nadmierne zmęczenie, omdlenia, pełna utrata przytomności, bóle dławicowe, mdłości.

Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
Wystąpienie jakiegokolwiek objawu wymienionego powyżej u pacjentów ze stwierdzonym blokiem przedsionkowo-komorowym lub nasilenie się dotychczas występujących objawów.
Przyczyny  ->
Czynniki sprzyjające zachorowaniu
Na wystąpienie zaburzeń przewodnictwa narażone są osoby, u których stwierdzono:
 • Chorobę niedokrwienną serca
 • Niewydolność krążenia
 • Zawał mięśnia serca
 • Zapalenie mięśnia serca
 • Wrodzone wady serca
 • Zaburzenia elektrolitowe (zwykle zbyt wysoki lub zbyt niski poziom potasu we krwi)
 • Przedawkowanie takich leków, jak beta-adrenolityki, digoksyna, blokery kanału wapniowego i inne
 • Zapobieganie  ->
 • Prawidłowe leczenie chorób mogących doprowadzić do wystąpienia bloku przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
 • Stosowne do wskazówek lekarza dawkowanie leków mogących spowodować pojawienie się bloku przewodnictwa
 • Kontrolne badania poziomu potasu we krwi w przypadku zażywania wyżej wymienionych leków
 • Przebieg  ->
  W przypadku mniej zaawansowanych bloków przewodnictwa i częstych kontroli lekarskich nie dochodzi zwykle do groźnych dla życia powikłań. W przypadku braku odpowiedniego leczenia zaawansowanych postaci bloków II i III stopnia może dojść do zatrzymania krążenia i śmierci pacjenta.
  Powikłania  ->
 • Udar niedokrwienny mózgu
 • Ostra niewydolność krążenia
 • Zatrzymanie akcji serca i śmierć
 • Badania  ->
 • EKG i monitorowanie EKG metodą Holtera
 • Badanie stężenia elektrolitów we krwi
 • Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego przewodnictwa pomiędzy przedsionkami i komorami poprzez leczenie chorób, które doprowadziły do pojawienia się bloku.
  Jeśli nie jest to możliwe, należy dążyć do osiągnięcia odpowiedniej, podstawowej częstości serca, zapewniającej komfort pacjentowi.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Diagnostyka i leczenie bloków przewodzenia powinny odbywać się w warunkach szpitalnych. W przypadku zaawansowanych bloków przewodnictwa wskazane jest przebywanie w warunkach oddziału intensywnego nadzoru lekarskiego.
  Zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną, ale w przypadku zaawansowanych bloków przewodnictwa - do czasu zastosowania odpowiedniego leczenia – aktywność może być ograniczona do przebywania w łóżku.
  Z diety powinny zostać wyeliminowane środki dodatkowo zaburzające pracę serca – alkohol oraz kofeina.

  Leczenie farmakologiczne
  Stosuje się leki zwiększające ilość impulsów przechodzących do komór, ale ich przewlekłe stosowanie cechuje się małą skutecznością i jest obarczone wieloma działaniami niepożądanymi. Należy unikać leków nasilających blok przedsionkowo-komorowy, jak beta-blokery, digoksyna, niektóre leki z grupy blokerów kanału wapniowego.
  Leczenie operacyjne  ->
  W przypadku zaawansowanego bloku II stopnia i bloku III stopnia przeprowadza się zabieg wszczepienia stymulatora serca. Stymulator synchronizuje skurcze przedsionków ze skurczami komór, zapewnia również prawidłową podstawową częstość akcji serca.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.