14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Polega na zwiększeniu w surowicy stężenia parathormonu – hormonu przytarczyc, którego nadmiar powoduje hiperkalcemię (wzrost poziomu wapnia) oraz hipofosfatemię (spadek poziomu fosforanów) we krwi. Przytarczyce to niewielkie narządy wewnętrznego wydzielania, położone w obrębie szyi tuż obok tarczycy. Nadczynność przytarczyc wpływa na kości, zęby, naczynia krwionośne, nerki, układ pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy i skórę. Choroba atakuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, dotyczy chorych w różnym wieku, jednak najczęściej chorują osoby w wieku 30-50 lat.
Objawy  ->
 • Bóle kostne
 • Złamania kości
 • Kolka nerkowa wynikająca z obecności kamieni w drogach moczowych
 • Krwiomocz
 • Bóle brzucha (mogą wskazywać na zapalenie trzustki lub wrzód żołądka)
 • Utrata łaknienia
 • Nudności, wymioty
 • Zaparcia
 • Depresja
 • Psychoza

 • Niekiedy choroba może przebiegać bezobjawowo, a zwiększone stężenie wapnia w surowicy wykrywane jest przypadkowo.

  Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Każdy chory z podejrzeniem nadczynności przytarczyc
 • Objawy niedoczynności przytarczyc u chorego po operacji gruczolaka przytarczyc (mrowienia i drętwienia kończyn, kurcze mięśni, duszność, drgawki)


 • Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Chory z objawami przełomu hiperkalcemicznego (postępujące osłabienie, zwiększenie ilości oddawanego moczu, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, śpiączka).
  Przyczyny  ->
 • Gruczolaki przytarczyc (tzw. pierwotna nadczynność przytarczyc). Niekiedy mogą im towarzyszyć guzy innych narządów wewnętrznego wydzielania – choroba jest wówczas uwarunkowana genetycznie
 • Przerost przytarczyc w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek oraz zespołu upośledzonego wchłaniania w przewodzie pokarmowym (tzw. wtórna nadczynność przytarczyc)
 • Jedną z częstych przyczyn hiperkalcemii są przerzuty nowotworowe do kości. U tych chorych nie stwierdza się zmian patologicznych w przytarczycach


 • Czynniki sprzyjające zachorowaniu
 • Przebycie krzywicy lub niedobór witaminy D
 • Choroby nerek
 • Nadużywanie środków przeczyszczających
 • Nadużywanie preparatów naparstnicy
 • Płeć żeńska, wiek powyżej 50 lat
 • Zapobieganie  ->
  W chwili obecnej nie są znane sposoby zapobiegania pierwotnej nadczynności przytarczyc. W przypadku rodzinnego występowania choroby lub stwierdzenia guzów innych narządów wewnątrzwydzielniczych zalecane jest poradnictwo genetyczne. Wtórnej nadczynności przytarczyc można zapobiegać poprzez staranne leczenie chorób będących przyczyną niewydolności nerek i zaburzeń wchłaniania.
  Przebieg  ->
  Możliwe jest całkowite operacyjne wyleczenie gruczolaków przytarczyc.
  Powikłania  ->
 • Przełom hiperkalcemiczny
 • Zaćma
 • Kamica nerkowa, uszkodzenie nerek
 • Wrzód żołądka lub dwunastnicy
 • Zapalenie trzustki
 • Patologiczne złamania kości
 • Psychoza
 • Pooperacyjna niedoczynność przytarczyc
 • Niedoczynność tarczycy w przypadku usunięcia części tarczycy podczas operacji gruczolaka przytarczyc
 • Badania  ->
 • Badania biochemiczne krwi i moczu (poziom wapnia, magnezu, fosforanów)
 • Oznaczenie stężenia parathormonu we krwi
 • RTG kości
 • Ultrasonografia przytarczyc (niewielkie gruczolaki nie zawsze są możliwe do uwidocznienia)
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Ewentualnie tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny narządów szyi
 • Cel leczenia  ->
 • Usunięcie przyczyny nadczynności przytarczyc: chirurgiczne wycięcie gruczolaka oraz leczenie chorób będących przyczyną wtórnej nadczynności przytarczyc
 • Zapobieganie powikłaniom
 • U chorych z przerzutami nowotworowymi do kości zapobieganie bezpośrednio zagrażającej życiu hiperkalcemii
 • Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  Zaleca się spożywanie diety ubogowapniowej (z ograniczeniem mleka i jego przetworów) oraz wypijanie dostatecznie dużej ilości płynów w celu niedopuszczenia do tworzenia się kamieni nerkowych. Przeciwwskazane są potrawy ostre i mocno przyprawione, które mogą drażnić żołądek i sprzyjać powstawaniu wrzodów.
  Nie jest konieczne ograniczanie aktywności fizycznej (z wyjątkiem okresu pooperacyjnego).
  Należy unikać urazów z uwagi na zwiększone ryzyko złamań kości.

  Leczenie farmakologiczne
 • Diuretyki, powodujące zwiększone wydalanie sodu i wapnia
 • Kalcytonina (hormon, produkowany przez komórki C tarczycy, obniżający stężenie wapnia w surowicy), sterydy, bifosfoniany w iniekcjach dożylnych w leczeniu przełomu hiperkalcemicznego
 • Kalcytonina w iniekcjach, bifosfoniany i diuretyki doustnie u chorych z hiperkalcemią, spowodowaną przerzutami nowotworowymi do kości
 • Przeciwwskazane są leki zobojętniające treść żołądkową, zawierające wapń
 • Wapń i witamina D w przypadku pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc
 • Leczenie operacyjne  ->
  Gruczolaki przytarczyc usuwa się chirurgicznie.
  Podpis  ->
  Opracowała
  lek. med. Agnieszka Madej-Pilarczyk
  Zakład Endokrynologii, Instytut CMDiK

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.