21 lipca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Synonimy  ->
Endokardit
Opis  ->
Jest to proces zapalny rozwijający się na wsierdziu – specjalnej warstwie pokrywającej od wewnątrz mięsień serca i zastawki.
Objawy  ->
Wczesnymi objawami zapalenia wsierdzia są:
 • Osłabienie, przemijające stany podgorączkowe, dreszcze, nadmierne pocenie się, szczególnie nocą, dolegliwości bólowe ze strony mięśni, stawów i kości, utrata masy ciała
  Późnymi objawami zaawansowanego zapalenia wsierdzia są:
 • Wysoka gorączka i dreszcze, szybsze męczenie się, duszność, obrzęki kończyn dolnych, płyn zbierający się w jamie brzusznej, czasem w jamie opłucnowej i worku osierdziowym, szybka, regularna lub nieregularna akcja serca, powiększenie śledziony i wątroby, krew w moczu, bóle zamostkowe

  Kontaktu z lekarzem wymaga:
 • Jakakolwiek przewlekająca się infekcja z objawami wymienionymi powyżej

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Pojawienie się narastających objawów niewydolności krążenia z wysoką gorączka, w szczególności u pacjentów ze sztuczną zastawką/zastawkami serca.
 • Przyczyny  ->
  Infekcja bakteryjna lub procedury medyczne związane z naruszeniem ciągłości tkanek doprowadzają zwykle do kilkugodzinnej bakteriemii, tzn. obecności bakterii we krwi. Po przedostaniu się do krwi bakterie mogą osiedlić się na wsierdziu pokrywającym wnętrze serca, w tym na zastawkach. Mogą również osiedlić się na sztucznych zastawkach serca.
  W następstwie osiedlenia się bakterii i ich namnażania dochodzi do miejscowego procesu zapalnego, który może doprowadzić do zniszczenia objętych nim struktur. Ryzyko zachorowania na zapalenie wsierdzia wzrasta wraz ze stopniem wcześniejszego uszkodzenia zastawek naturalnych serca (np. w przebiegu gorączki reumatycznej) i jest większe przy obecności sztucznych zastawek w sercu lub obecności cewników w jamach serca.
  Ryzyko jest duże również podczas długiego utrzymywania w żyłach różnych cewników, u narkomanów stosujących niesterylny sprzęt do wstrzykiwań narkotyków, u osób nadużywających alkoholu i u pacjentów z obniżoną odpornością.
  Zapobieganie  ->
 • Stosowanie antybiotyków u pacjentów ze zmianami na zastawkach lub ze sztucznymi zastawkami przed zabiegami medycznymi, w czasie których dochodzi do naruszenia ciąglości tkanek (wyrwanie zęba, operacje chirurgiczne)
 • Ograniczenie lub rezygnacja ze spożywania alkoholu
 • Używanie sterylnego sprzętu do wstrzykiwań dożylnych
 • Częsta wymiana wkłucia dożylnego (wenflonu) w czasie przewlekłego leczenia
 • Przebieg  ->
  W przypadku szybko podjętego leczenia wyleczenie następuje w ciągu kilku tygodni. Jeśli moment rozpoczęcia leczenia zostanie odłożony w czasie, może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia struktur serca, rozprzestrzenienia się zapalenia na cały mięsień serca i następowej niewydolności krążenia.
  Powikłania  ->
 • Zatory narządowe w wyniku odrywania się skrzeplin z zapalnie zmienionego wsierdzia
 • Ropnie narządowe w wyniku odrywania się zakarzonych skrzeplin
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność krążenia
 • Zapalenie mięśnia serca
 • Posocznica
 • Badania  ->
  Wykonuje się: posiewy krwi z oznaczeniem wrażliwości wyhodowanych bakterii na antybiotyki (tzw. antybiogram), echokardiografię, EKG, RTG klatki piersiowej, badania składu krwi.
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest wykrycie organizmu wywołującego zapalenie wsierdzia i jego eliminacja.
  Dodatkowo stosuje się leki wspomagające układ krążenia w przypadku rozwinięcia się niewydolności krążenia.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  W okresie początkowym konieczne są bezwzględny pobyt w szpitalu i terapia dożylna kilkoma antybiotykami. Aktywność fizyczna w początkowym okresie musi być ograniczona do minimum, następnie powoli w miarę powrotu sił może być stopniowo zwiększana. Dieta, w przypadku pojawienia się niewydolności krążenia, powinna zawierać małe ilości soli kuchennej.

  Leczenie farmakologiczne
  Podstawowe znaczenie mają antybiotyki, zwykle stosuje się dwa, a nawet trzy. Na początku obowiązuje leczenie dożylne, następnie można rozpocząć terapię doustną. Leczenie trwa kilka tygodni. Dodatkowo w przypadku pojawienia się niewydolności krążenia stosuje się leki odpowiednie dla tego schorzenia.
  Leczenie operacyjne  ->
  W przypadku rozległego procesu umiejscowionego na zastawkach naturalnych lub sztucznych wykonuje się wymianę zastawek.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.