14 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Opis  ->
Kardiomiopatie są chorobami mięśnia sercowego. Kardiomiopatie dzieli się na pierwotne, kiedy przyczyna zmian w sercu nie do końca jest znana, do których zalicza się kardiomiopatię zastoinową, przerostową i zaciskającą, oraz kardiomiopatie wtórne, do których zalicza się m.in. kardiomiopatię zapalną, niedokrwienną i alkoholową. Generalnie w wyniku zachorowania na kardiomiopatię dochodzi do osłabienia siły skurczu mięśnia serca i do upośledzonego funkcjonowania mięśnia sercowego jako pompy. Doprowadza to do niedostatecznego zaopatrywania organizmu w utlenowaną krew.
Objawy  ->
Często kardiomiopatie w swoim początkowym stadium nie dają żadnych uchwytnych objawów ani dolegliwości. Najczęściej w zaawansowanych stadiach choroby dochodzi do niewydolności krążenia. Pojawić się wtedy mogą takie objawy jak:
 • Nieregularne, wolne lub szybkie bicie serca
 • Duszność przy wykonywaniu niewielkich wysiłków, czasem także przy leżeniu na wznak
 • Obrzęki kończyn dolnych
 • Nadmierne zmęczenie
 • Uporczywy kaszel
 • Omdlenia
 • Dolegliwości bólowe o typie dusznicy bolesnej


 • Kontaktu z lekarzem wymaga:
  Nasilenie się dotychczasowych dolegliwości lub pojawienie się nowych objawów u pacjentów ze zdiagnozowaną postacią kardiomiopatii.

  Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga:
  Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w przypadku silnych dolegliwości bólowych (dławicowych), omdleń, uciążliwych zaburzeń rytmu serca.
  Przyczyny  ->
  Przyczyny choroby są różne w zależności od rodzaju kardiomiopatii:
 • Kardiomiopatia zapalna: infekcje wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze
 • Kardiomiopatia niedokrwienna: choroba niedokrwienna serca, stan po zawale mięśnia serca
 • Kardiomiopatia alkoholowa: nadmierne spożycie alkoholu
 • Kardiomiopatia zastoinowa: przyczyna często nieznana, może być następstwem działania różnych czynników toksycznych, immunologicznych, infekcyjnych, metabolicznych i innych
 • Kardiomiopatia przerostowa: przyczyna nieznana, czasem schorzenie dziedziczone jest w obrębie rodziny
 • Kardiomiopatia zaciskająca: spowodowana może być niedoczynnością tarczycy, odkładaniem się w mięśniu serca amyloidu (białka o zmienionej strukturze), depozytów żelaza w przypadku hemochromatozy i innymi, mniej poznanymi przyczynami
 • Zapobieganie  ->
  Należy ograniczyć spożywanie alkoholu, stosować dietę bogatą w mikro- i makroelementy oraz witaminy, poddać odpowiedniemu leczeniu choroby mogące doprowadzić do wystąpienia kardiomiopatii. Istotna jest profilaktyka choroby niedokrwiennej serca.
  Przebieg  ->
  W przypadku niektórych kardiomiopatii, regularne wizyty lekarskie i leczenie chorób będących przyczyną i nasilających kardiomiopatię, pozwalają na odpowiednią kontrolę schorzenia i utrzymanie dobrej jakości życia. Inne postacie kardiomiopatii, szczególnie kardiomiopatie pierwotne, trudno poddają się leczeniu i w swoim przebiegu mogą doprowadzić do rozwinięcia się niewydolności krążenia. Tym niemniej odpowiednio prowadzone leczenie pozwala oddalić ten moment w czasie.
  Powikłania  ->
  Badania  ->
  Badania dodatkowe mają na celu określenie rodzaju kardiomiopatii, wykrycie ewentualnej przyczyny i monitorowanie przebiegu leczenia. Wykonuje się: EKG, echokardiografię, RTG klatki piersiowej, badania składu krwi, badanie poziomu hormonów, cewnikowanie serca, a w szczególnych przypadkach nawet biopsję mięśnia serca .
  Cel leczenia  ->
  Celem leczenia jest opanowanie postępu kardiomiopatii oraz zmniejszenie ilości i nasilenia dolegliwości z nią związanych.
  Leczenie  ->
  Zalecenia ogólne
  W początkowym okresie diagnostyki i wdrażania leczenia konieczny jest pobyt w szpitalu. Dalsze leczenie, w zależności od nasilenia choroby, może być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych.
  Aktywność fizyczna zależy od rodzaju i stopnia nasilenia kardiomiopatii, i waha się od prawie nieograniczonej do nakazu przebywania w łóżku.
  Dieta powinna zawierać małą ilość soli kuchennej, być uboga w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, a bogata w witaminy oraz składniki mineralne. Należy ograniczyć lub zaprzestać spożywania alkoholu.

  Leczenie farmakologiczne
  W zależności od typu kardiomiopatii stosuje się różne schematy leczenia. Główne leki stosowane w przypadku kardiomiopatii są podobne jak w leczeniu niewydolności krążenia: leki moczopędne, leki z grupy blokerów enzymu konwertującego angiotensynę (tzw. inhibitory ACE), digoksyna, preparaty uzupełniające poziom potasu we krwi.
  Leczenie operacyjne  ->
  W przypadku zaawansowanych kardiomiopatii, którym towarzyszą nasilone objawy niewydolności krążenia, jedyną skuteczną metodą leczenia może być przeszczep serca.
  Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.